Skrevet af:Poul

Dato: 22. august, 2018

12 tips og forslag til at skabe større arbejdsglæde

Arbejdsglæde er essentielt. Ikke kun for den enkelte medarbejder, men også for hele virksomheden. Som artiklerne ”Arbejdsglæde” og ”Derfor fører arbejdsglæde til en bedre bundlinje” beskriver, så er medarbejdere uden arbejdsglæde ofte ikke lige så produktive og effektive, ligesom arbejdsglæde også kan have indflydelse på bundlinjen – både i negativ og positiv forstand!

Men arbejdsglæde og motiverede medarbejdere kommer ikke af sig selv. Det kræver en indsats fra både den enkelte medarbejder og virksomhedens side. Så hvordan bærer man sig ad med at skabe arbejdsglæde?

 

Hvad skaber arbejdsglæde?

Undersøgelser viser, at arbejdsglæde ikke udløses af de mere materielle goder ved et job, såsom løn, lækker frokostordning, kaffemaskine med 24 valgmuligheder og andre frynsegoder, selvom de også kan forsøde hverdagen. De er nærmere rammebetingelser, der muligvis kan skabe en kortvarig ”her og nu”-glæde, men som ikke i sig selv motiverer os.

De faktorer, der er med til at udløse den ægte (indre) arbejdsglæde findes i forhold som tilfredsstillelse af nogle mere grundlæggende behov, hvoraf nogle af de væsentligste er følelsen af ansvar, følelsen af anerkendelse, resultater og gode relationer på arbejdspladsen.

Hvilke elementer, der er vigtigst, er selvfølgelig helt individuelle. Derfor findes der heller ikke en helt fast opskrift, man kan følge til punkt og prikke. Det kan på den ene side være lidt en hæmsko, for hvordan ved man så, hvordan man kan motivere den enkelte medarbejder? På den anden side åbner det op for en hel vifte af forskellige muligheder og måder, hvorpå du som leder kan motivere dine medarbejdere.

 

12 gode råd til at skabe mere arbejdsglæde

1) Smil smitter – vær et godt eksempel

arbejdsglædeDer er ingen tvivl om, at ligesom dårlig stemning og sure miner kan være utrolig smittende, ligeså kan smil. Som leder skal man gå forrest og vise sine medarbejdere og ansatte vejen – ja, man skal være det gode eksempel. Så vis at du er passioneret omkring virksomheden og glad for dit arbejde.

Men uanset om du er leder eller “bare” medarbejder, så er der ingen skade sket ved at gå forrest og tage ansvar for din egen arbejdsglæde – måske følger resten af arbejdspladsen gladeligt med?

Et simpelt “godmorgen”, når du møder ind, kan sætte tonen for resten af dagen.

 

2) Husk frokosten

I vores travle hverdag med deadlines, møder og lange to do-lister kan frokosten virke som et nemt sted at “spare” 30-45 min. eller få indhentet noget af det forsømte. Men det kan ikke svare sig – faktisk er det at gøre sig selv en bjørnetjeneste. VI har alle brug for pauser, så vi kan vende tilbage til arbejdet med en frisk og klar hjerne. Ja, vi har brug for pauser for at kunne yde optimalt.

Og så er frokostpausen jo også en oplagt mulighed for at styrke samværet med og pleje de kollegiale bånd.

 

3) Giv folk ansvar/frihed

En betingelse for arbejdsglæde er som nævnt følelsen af ansvar. Når en leder giver sine medarbejdere ansvar og viser dem tillid, bliver langt de fleste mere motiverede og engagerede. Medarbejderen vil føle sig som en vigtig brik i virksomhedens udvikling, føle sig involveret i beslutningsdelen og føle at deres bidrag værdsættes.

Når vi som mennesker føler, at vi er med til at skabe meningsfulde resultater og udvikling, bliver vi gladere og mere engagerede, hvilket gør os mere motiverede, kreative, effektive, produktive osv. Som leder kan du erstatte kontrol med tillid og ansvar ved at lytte til medarbejdernes idéer og formidle, at hver eneste medarbejder er vigtig og er med til at udvikle virksomheden.

 

4)  Ros hinanden

Findes der noget bedre end at få ros?

Ros og anerkendelse virker opmuntrende og genererer positive følelser. Når vi som mennesker føler os anerkendt, føler vi os mere værdsat som mennesker. Og når vi føler os værdsat, giver vi også langt mere af os selv. Så der er ingen grund til at holde sig tilbage og spare på rosen og anerkendelse.

Og det er ikke kun forbegholdt lederen at gøre – husk også at rose hinanden medarbejdere imellem.

 

5) Fejr succeserne

fistbump

I forlængelse af forrige punkt hører også dette: Husk at fejre jeres succeser!

Hvis medarbejderne skal være motiverede og yde deres bedste, er det vigtigt, de føler, at deres arbejde nytter noget og skaber værdi.

Gem ikke champagnen i køleskabet til den helt store ordre er halet i land eller regnskabet er sendt til revision. Husk også at fejre hverdagens små succeser. Eksempelvis når et IT-problem er blevet løst, afdelingen har givet den en skalle eller noget helt tredje.

Giv hinanden en high-five og sig “skide godt gået” – det er samtidig med til at styrke følelsen af samarbejde og de kollegiale bånd.

 

6) “Fejr” fejlene

Ja, dette virker måske som et lidt underligt punkt, for hvorfor skal vi fejre vore fejl? Vi lever i dag i en 0-fejls kultur, hvor alt skal være så perfekt som muligt. Men som mennesker er vi ikke perfekte, og vi laver alle fejl. Når vi er bange for at lave fejl eller hvilke konsekvenser eventuelle fejl måtte have, påvirker det vores arbejdsevne og mulighed for at yde vores bedste. Måske ender det ligefrem med at dræbe vores initiativ, kreativitet og engagement.

Pointen er derfor, at vi ikke skal være bange for fejlene, men i stedet fokuserer på, hvordan vi håndterer og lærer af vores fejl. Har en medarbejder begået en fejl, så tag en snak med ham/hende om den, og hvad de har lært af situationen.

 

7) Kommunikation betyder alt

Kommunikation er nøglen til, at dine medarbejdere føler sig som en del af virksomheden og dens udvikling. Og som punkt 3 pointerede, så bliver vi mere motiverede og engagerede, når vi føler os involverede. Derfor er det vigtigt at informere og involvere medarbejderne og lytte til deres idéer, forslag og spørgsmål.

 

8) Mål det du når

Én af betingelserne for arbejdsglæde er som nævnt resultater. Men i dagens Danmark, hvor mange jobs er servicefunktioner eller såkaldte vidensjob, kan det være svært rent faktisk at se, hvor meget man har nået.

Og mens to do-listerne bliver længere og længere, den ene e-mail efter den anden tikker ind og man sidder med følelsen af aldrig at nå i bund, er det nemt at fokusere på alt det, man ikke når.

Så i stedet for at fortvivle over, at målstregen synes fjern i horisonten, skal man fokusere på alle de gennemførte delmål. Uanset om det handler om antal gennemførte telefonsamtaler, antal betjente kunder/patienter/borgere eller antal bogførte bilag, så vælg en metode til at registrere dine resultater. Prøv det er par dage og se hvor meget, du rent faktisk når – fremfor at fokusere på det, der mangler, og hængepartierne.

 

9) Brok er ikke altid negativt

Selvom vi associerer ”brok” med noget negativt, er det ikke altid sådan. For ”brok” er typisk udtryk for frustrationer. Hvis en medarbejder brokker sig, kan det således være et udtryk for, at denne viser én tilliden til, at man har muligheden/viljen til at ændre på tingene. Selvom det måske ikke er muligt at gøre noget ved disse, vil dét, at medarbejdere oplever, at deres frustrationer bliver hørt, forstået og mødt, sandsynligvis betyde meget.

Selvfølgelig er der også mennesker, der, i stedet for at påpege problemer og udtrykke sig konstruktivt, brokker sig lidt rigeligt på ukonstruktiv vis, uanset om det er grund til det eller ej – og de gør det højlydt og på en destruktiv måde. Måske er medarbejderen ikke opmærksom på, hvilken betydning og indflydelse sådan en adfærd har. Uanset om det er bevidst eller ubevidst, så er det vigtigt at få det stoppet.

 

10) Sig nej!

At hjælpe andre er med til at gøre os glade, tilfredse og forbedre vores relation til den pågældende. Men vi kan også komme til at sige ja til for meget. Og pludselig ligger arbejdsopgaverne i stakke på skrivebordet, mens der også er en firmafest, der skal arrangeres, en fødselsdagsgave der skal købes og… Det kan være svært at sige fra, men man kan ikke klare alting selv! Og selvom hjælpsomheden ligger dybt indgroet i en og ingen andre melder sig, så er det vigtigt at lære at sige til og fra.

 

11) Kom ud og bevæg dig

Sidder du på en stol foran en computerskærm hele dagen? Det er der nok mange, der kan nikke ”ja” til. Når vi sidder ned for længe ad gangen, daler vores energiniveau, hvilket påvirker vores koncentrationsevne.

Så sørg for at komme ud og få frisk luft og solskin i løbet af dagen. Særligt om vinteren, hvor vi opholder os inde det meste af de lyse timer, er det vigtigt at komme ud. For lys stimulerer hormonsystemet, frisk luft klarer hjernen, og bevægelse er godt for både kroppen og hjernen.

Har du ikke mulighed for at komme udenfor, er der også alternativer til gåturen. Eksempelvis gå hen til kollegaen og overlever beskeden i stedet for at sende den via e-mail, tag trapperne i stedet for elevatoren, find en video med kontorfitness osv. Ja, det er egentlig bare fantasien, der sætter grænserne. Det vigtigste er, at du bryder mønstret og kommer op og bevæger dig.

 

12) Vi er alle forskellige

Sidst, men ikke mindst, så er det vigtigt at huske på, at vi alle er forskellige. Derfor er det også forskellige ting, der motiverer os og udløser arbejdsglæde. En leder skal tage hensyn til det enkelte menneskes behov. Vær derfor ikke bange for at spørge ind til eller være interesseret i mennesket bag medarbejderen: Hvad driver dem i jobbet? Hvad motiveres de af? Osv. Som leder kan du få kendskab til den enkeltes behov ved medarbejdersamtaler, men også ved at snakke med medarbejderen i det daglige om løst og fast.

Når vi husker, forstår og anerkender hinandens forskelligheder, har vi også en langt bedre forudsætning for at lede og motivere dem – både som individer og som team.[vc_column width=”1/2″]Kilder

  • E-bog: “Det glade dusin” af Jon Kjær Nielsen
  • https://www.erhvervsnyhederne.dk/glade-medarbejdere-producerer-mere/
  • https://www.teknologisk.dk/kurser/faa-8-tips-til-glade-og-effektive-medarbejdere/37467

[vc_column width=”1/2″]Flere artikler fra PeopleTools

Vil du høre mere om PeopleTools’ Profilværktøjer?

Lad os tage en snak om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed i gang