Statistik og validitet

En relevant testkonstruktion og en rimelig præcision er blandt forudsætningerne for, at en test kan måle personlighedstræk. PeopleTools gennemfører løbende validitets- og reliabilitetstest for at sikre, at profilværktøjerne fortsat måler nøjagtigt og konsistent. De profilerede måles op imod en relevant statistisk, erhvervsrettet referencegruppe, der jævnligt opdateres. Udover at være baseret på en relevant erhvervsrettet referencegruppe er profilerne kendetegnet af høj reliabilitet, høje validitetsmål og læner sig tæt op ad anerkendt forskning om personlighedsstruktur (Big Five).