Etik

Etiske retningslinjer

Vi tror på, at alle mennesker har værdifulde ressourcer. Derfor fremmer vi, at en personvurdering og den tilhørende dialog altid tager hånd om fokuspersonens værdighed og sårbarhed. Vi ønsker at stå for profilanvendelse, der respekterer det enkelte menneskes ret til integritet og autonomi. Fokuspersonen ejer hos os altid retten til at vide, hvem han er. Vi tilbyder med en PeopleTools-profil et samtalegrundlag, som kan flytte fokuspersonens oprindelige perspektiv.

Det er vigtigt for os at omsætte etik til handling. Vi uddanner tilbagemeldere i at give en anstændig, professionel og respektfuld personvurdering i enhver sammenhæng. Vi tror på konstruktiv dialog med fokus på styrker og udviklingsområder. Vi kritiserer ikke, finder ikke fejl eller kategoriserer mennesker som bestemte typer.

Every person is like all other persons, like some other persons and like no other person

Den certificerede forpligtelser

På vores certificering sikrer vi, at den certificerede får viden, værdier og værktøjer med hjem, som lever op til PeopleTools’ etiske normsæt. Certificeringen udvikles løbende for at være i overensstemmelse med udviklingen i god HR-praksis. Vi kvalitetssikrer ved at stille nedenstående krav til vores certificerede:

Krav til den certificerede:

 • At give fokuspersonen en ordentlig introduktion til profileringen, herunder hvordan resultatet anvendes i det videre forløb, og hvem der får adgang til det.
 • At give en personlig tilbagemelding på de materialer, der skal anvendes.
 • At profilerne administreres korrekt, herunder sikring af fortrolighed, korrekt opbevaring og tilintetgørelse af persondata i henhold til persondataloven.
 • At evt. andre personer, der deltager i håndteringen af resultater, er instrueret i og overholder krav til fortrolighed.

Virksomhedens forpligtelser

Virksomheden bør i arbejdet med personprofiler sørge for at:

 • Udarbejde en profilpolitik, som minimum lever op til PeopleTools’ etik og kvalitetskrav.
 • Profilpolitikken er kendt og efterleves af virksomhedens ansatte.

En profilpolitik berører typisk følgende områder:

 • Hvad må profilen anvendes til?
 • Hvem må anvende profilen?
 • Hvilken sammenhæng skal/må profiler indgå i?
 • Hvilke rettigheder har den profilerede person, og hvordan sikres rettighederne? (Information, stillingtagen, tilbagemelding, udlevering af profiler, anonymitet, opbevaring af profiler).
 • Hvordan, hvor længe og hvem må opbevare profiler?
 • Hvilke forpligtelser har den certificerede bruger?
 • Hvilke forpligtelser har virksomheden?