360⁰ HR-målinger

360⁰ HR-målinger – et værktøj, der 100% kan tilpasses dine ønsker og behov

PeopleTools har et af markedets bedste værktøjer til HR-analyser og HR-målinger samt 360 graders lederevalueringer. Her får du muligheden for enten selv eller sammen med os at udforme dine egne målinger/evalueringer med et frit antal spørgsmål, respondentgrupper og rapportudformninger.

Brug HR-målinger, hvis du vil…

 • Have et værktøj, der 100% kan tilpasses dig og din virksomheds behov
 • Lave lederevalueringer 100% baseret på virksomhedens eget ledelsesgrundlag
 • Have et fleksibelt værktøj til personlig udvikling og forbedringer i organisationen
 • Minimere tidsforbruget i evalueringer og have letforståelige rapporter

Fakta om HR-målinger

Omfang: Afhængigt af behov

Målgruppe: Alle led i organisationen

Besvarelse: Individuelt – afhængigt af målingens omfang

Feedback: Individuelt

Rapporter: Mangfoldige rapportudformninger afhængigt af behovet

Certificering: Kræver ingen certificering

Hvad er PeopleTools 360⁰ HR-målinger?

Med PeopleTools 360 graders lederevaluering samles feedback til fokuspersonen fra respondenterne i en overskuelig og effektiv rapport. Her kan gives feedback på fokuspersonens adfærd, kompetencer og præstationer. Hvis der er tale om lederevalueringen, kan den enten baseres på PeopleTools’ kompetencemodel eller på virksomhedens egen ledelsesmodel. Lederevalueringen kan også opbygges med udgangspunkt i principperne i Leadership Pipeline og Offentlig Leadership Pipeline.

PeopleTools 360⁰ HR-målinger kan anvendes til traditionelle HR-målinger som:

 • Trivselsmålinger
 • Medarbejdereffektivitet og tilfredshed
 • APV-analyser

Samt mere avancerede HR-målinger som:

 • Ledermåling og lederevaluering
 • Sælgerevaluering
 • Evaluering af ledergrupper
 • Måling af team-performance

Målingen kan laves med udgangspunkt i virksomhedens strategiske fokus, kultur og ønsket afrapportering. Værktøjerne kan leveres i 100% tilpassede løsninger, der passer til den enkelte virksomhed.

Hvorfor bruge PeopleTools 360?

PeopleTools 360 er et værdiskabende værktøj til personlig udvikling og til forbedringer inden for organisationen. Værktøjet er fleksibelt og tillader et frit antal spørgsmål og måleområder, der giver en bred og objektiv vurdering af fokuspersonen. Man kan anvende det antal respondenter eller grupper, man ønsker.

Udarbejd din egen spørgeramme ud fra dine indsats- og fokusområder, eller brug et af de færdige spørgeskemaer, som er klar til brug. Vi har velafprøvede skabeloner og produkter, der kan anvendes helt eller delvist af virksomheder, der ikke har – eller ikke ønsker – egne modeller. Vi tilpasser rapporten til dit behov.

PeopleTools-værktøjerne kan integrere flere af virksomhedens målinger, så der ikke laves trivselsmåling, APV, lederevaluering m.fl. på forskellige tidspunkter med forskellige redskaber.

Hvad får du ud af at bruge 360º HR-målinger?

Udbytte af værktøjerne

 • Velstruktureret, fleksibelt system med let forståelige analyserapporter
 • Nem tilpasning og minimeret tidsforbrug
 • Differentieret og præcis tilbagemelding
 • Stærke udviklingsværktøjer, der let kommunikeres videre

Oplev værdien af vores værktøjer

Skal vi hjælpe din virksomhed igang?