Procesværktøjer

HR-værktøjer

PeopleTools tilbyder og udvikler løbende nye HR-værktøjer. Nogle værktøjer uddyber vores personprofiler og kan bruges som en forlængelse heraf, mens andre kan bruges uafhængigt af profilerne uden en certificering i værktøjerne.

Spillene PeopleTwist, PeopleQuest og Kompetencekortene udleveres gratis i forbindelse med certificeringen i Personprofilen.

Kompetencekort

Rekrutteringer og udvikling

Talentkort

Peopletools’ Talentkort er et sæt kort, der anvendes i forbindelse med rekrutteringer og udvikling. De illustrerer og beskriver 32 personlige kompetencer, der potentielt kan aflæses via PeopleTools’ Personprofil, samt hvilken adfærd der dækkes af kompetencen.

Certificerede brugere og andre kan købe kortene i sæt.

Performance-samtale

Udviklende dialoger

PeopleTwist

PeopleTwist er et værktøj, der kan være med til at facilitere respektfulde og udviklende dialoger om adfærd, personlige styrker og kompetencer.

Spillet kan anvendes i dialoger i små teams eller evt. til ledere og medarbejdere. Hvis spillet skal anvendes i større grupper, kan flere spil anvendes på en gang.

Til spillet medfølger tre forskellige procesbeskrivelser som inspiration til, hvordan værktøjet kan anvendes.

Spillet kræver ikke certificering i PeopleTools’ profiler.

PeopleQuestspil

Sjovt og lærerigt

PeopleQuest

Med PeopleQuest kan du på en sjov og lærerig måde lære dine kollegaer eller dit team og deres adfærd bedre at kende.

Spillet kan med fordel indgå i en teamproces og kan bruges uafhængigt af Fundamental 6-profilen. 

Spillet består af 45 spørgsmål, 18 svarkort og 1 refleksionskort, der med fordel kan bruges som afslutning på spillet.

Spillet er for 3-6 spillere, og man kan selv bestemme, hvor lang tid et spil skal vare. Dog anbefaler vi, at man afsætter minimum 30-60 minutter til spillet for det bedste udbytte.

Spillet kræver ikke certificering i PeopleTools’ Personprofiler.

Kompetencetæppe

Nuanceret perspektiv

Kompetencetæppe

I arbejdet med personprofiler kan de styrker og kvaliteter, vi hver især besidder, udfoldes yderligere med PeopleTools’ Kompetencetæppe.

Tæppet giver et mere nuanceret perspektiv på den enkeltes kompetencer og styrker, hvad disse kan give os af udfordringer, og hvordan de påvirker vores opfattelse af andre. Ved brug af tæppet får man yderligere udfoldet aspekter, som er afgørende i samspillet med andre.

Kompetencetæppet arbejder altså ikke kun med stærke/svage sider, men også med de udviklingspotentialer, der ligger tæt forbundet med de i forvejen stærke sider, vi hver især har.

Tæppet kan også med fordel bruges individuelt, til coaching, MUS-samtaler eller til ledertræning.

Tæppets mål: 1,75 x 1,75

Interesseret i at høre mere om vores produkter og brugen af dem?

Tøv ikke med at kontakte os enten her på siden eller på 7027 7270.