PeopleTools Cognitive (PTC)

ptc-yellow706x706

PeopleTools Cognitive er en adaptiv kognitiv test, der måler en testpersons potentiale for at præstere i en stilling baseret på de kognitive evner. De opgaver, testpersonen stilles over for, giver en statistisk måling af centrale aspekter i forhold til testpersonens intelligens, kognitive kapacitet og arbejdshukommelse. Testen giver en indikation på evnen til at absorbere og opfange information samt tilpasse sig skiftende betingelser og krav, løse problemer og behandle kompleks information.

Brug PeopleTools Cognitive, hvis du vil…

  • Vurdere en persons kognitive evner i forhold til jobpræstationer
  • Have en statistisk måling af centrale aspekter i forhold til testpersoners intelligens og kognitive kapacitet
  • Højne præcisionen i rekrutteringen med en valid indikation af kandidaters kognitive kapacitet
  • Matche en kandidats kognitive evner med stillingens kognitive krav
  • Have et enkelt og overskueligt værktøj, der administreres online
  • Have et normbaseret værktøj, der gør, at kandidater kan vurderes objektivt

Fakta om PeopleTools Cognitive

Omfang: Måling på tre forskellige intelligensområder

Målgruppe: Alle

Anvendelse: Anvendes i alle typer opgaver, hvor det er relevant at vurdere en persons kognitive evner i forhold til nuværende og fremtidig opgaveløsning, f.eks. ved rekruttering, talentprogrammer, outplacement, udviklingsprogrammer og lederudvikling

Besvarelse: 24 minutter

Feedback: Individuel

Certificering: Kræver certificering

Administration: Webbaseret (ingen krav om særlige installationer): test udsendes og besvares online

Sprog: Dansk, engelsk

Hvad er PeopleTools Cognitive?

PeopleTools Cognitive er et nuanceret redskab til testning af kognitive evner via abstrakte, verbale og numeriske opgaver. Testen måler med fokus på flydende intelligens og har en gennemsnitlig score på 100.

Testpersonen måles op imod en norm af danske besvarelser og er 100% webbaseret.

Hvad består PeopleTools Cognitive af?

PeopleTools Cognitive er adaptiv og dermed udviklet efter nogle af de mest moderne testteorier. Den består af 12 forskellige opgavetyper.

Forskning viser, at verbal intelligens og korttidshukommelse har stærk korrelation til præstation i komplekse jobsituationer.

 

Kognetiv Tests

Vil du blive klogere på, hvordan en kogntiv test kan hjælpe dig med at afdække kognitive evner i dit arbejde og dermed skabe øget værdi i rekrutteringsprocesser? Så er du kommet til det rette sted. PeopleTools har nemlig et af markedets mest moderne kognitive testværktøjer.

 

Når vi taler om kognitive tests, refererer vi til værktøjer, der måler vores mentale evner og processer. Disse tests kan være nyttige for at identificere de kognitive vanskeligheder og styrker, som en kandidat kan have.

En kognitiv test kan blandt andet vurdere færdigheder såsom hukommelse, opmærksomhed, problemløsning og sprogforståelse. Ved at gennemgå disse tests kan man få et mere præcist billede af kandidatens kognitive funktioner og arbejdskapacitet.

Det er vigtigt at huske på, at resultaterne af en kognitiv test ikke er det samme som at måle intelligensen hos en person. Det handler om indlæringsevne og kognitive færdigheder. Intelligenstest måler på mere snævre områder. Så der er en sammenhæng, men det er ikke helt det samme.

Der findes forskellige former for kognitive tests, der spænder fra validerede professionelle værktøjer som dem du finder hos PeopleTools og det er her du finder træfsikkerhed i målingen. Der findes også flere systemer hvor man selv kan teste sine evner gratis på nettet. Disse kan være udmærkede indikatorer, men deres kvalitet og præcision kan være meget usikker.

 

Test af kognetive vanskeligheder

I klinisk sammenhæng og hos børn tester man ofte for kognitive vanskeligheder. Dette er også en omfattende proces, som kræver særlige værktøjer.  I erhvervsrettet testning holder man sig til at skabe et resultat for den generelle kognitive evne. Hos PeopleTools viser testen dog også resultater opdelt på det verbale, abstrakte og numeriske område. Dermed kan man få indikationer om særlige styrker og vanskeligheder hos kandidaten.


Det er vigtigt at huske på, at disse tests ikke handler om perfektion. De er der for at hjælpe med at skabe et godt match imellem den der skal ansættes og de krav der er i stillingen. Testens resultater kan også medvirke til at afgøre hvor en kommende leder kan have brug for hjælp i arbejdet.

 

Gratis afprøvning af kognetiv test

Er du nysgerrig på hvordan vores værktøjer fungerer og overvejer om det er noget du skal bruge i jeres virksomhed. Så kan du få lov at afprøve vores test og se hvordan den fungerer.

 

Testen administreres online og rapporter kan generes af den certificerede umiddelbart efter besvarelse.

 

Tag fat i os for at høre mere om hvordan testen fungerer og evt. se materialer eller afprøve den.

Oplev værdien af vores værktøjer

Skal vi hjælpe din virksomhed igang?