Persondatapolitik

personprofil

Persondatapolitik for PeopleTools

Hos PeopleTools ApS er etik, anstændighed og fortrolighed nøgleord. Dette gælder også i vores arbejde med personoplysninger og persondata, hvorfor vi kontinuerligt arbejder på at sikre overholdelse af Persondataforordningen. I den følgende politik kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, til hvilket formål, hvordan vi håndterer dem, og hvor længe vi opbevarer oplysninger om dig.

PeopleTools sælger ingen persondata til tredjepart.

ISAE 3000 Revisonserklæring

Vores årlige ISAE 3000 revisonserklæring er din garanti for, at vi overholder standarder for GDPR.

Du kan se vores revisorerklæringer her:

Identifikation og oplysninger

PeopleTools ApS er den dataansvarlige virksomhed for behandling af dine personoplysninger. Vores kontaktoplysninger er:

PeopleTools ApS

Thomas Helsteds Vej 18

8660 Skanderborg

CVR nr. 31 87 16 89

Tlf. +45 70 27 72 70

Mail: info@peopletools.dk

Du er altid velkommen til at kontakte os, såfremt der er oplysninger i politikken, du har spørgsmål eller kommentarer til.

Besøgende på www.peopletools.dk

Når du besøger peopletools.dk, indsamler og behandler vi oplysninger. Mængden og typen af information samt formålet afhænger af hvilken funktion på hjemmesiden, du benytter.

Vi gør brug af cookies på hjemmesiden til at måle trafik og blive klogere på, hvordan du som besøgende bruger hjemmesiden. Samtidig bruges vi cookies til at udvikle og forbedre siden, ligesom de benyttes til at målrette annoncering. En cookie er en tekstfil, der lagres på din enhed, så den genkendes fra gang til gang. Cookies kan indeholde tekst og tal, hvorfor der ingen personlige oplysninger er gemt i en cookie.

Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg. Du kan slette cookies eller helt afvise dem

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger

Når PeopleTools ApS stiller online test- og vurderingsværktøjer til rådighed for kunder, samt ved levering af konsulentydelser, hvor vi alene håndterer data på vegne af kunden, er PeopleTools ApS leverandør og agerer som databehandler. I disse tilfælde indgås en skriftlig databehandleraftale, hvoraf kundens instruks fremgår. Herefter vil PeopleTools ApS kun behandle kundens data i overensstemmelse med denne aftale.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger i form af navn og kontaktoplysninger, samt andre personoplysninger der fremgår af ansøgning og CV
 • Ansøgning og CV
 • Besvarelse af personligheds- og færdighedstest
 • Resultater af test og referat af dialog
 • Evt. bilag i forbindelse med CV og ansøgning

Oplysningerne stammer fra den organisation, du har søgt job hos, og fra dig selv. Herudover behandler vi oplysninger i forbindelse med den test, vi foretager. 

Vi videregiver testresultater på baggrund af testbesvarelse og dialog med dig til de personer, der er involveret i rekrutterings- eller udviklingsprocessen i den organisation, hvor du har søgt job eller hvor udviklingsprocessen gennemføres. Ved udviklingsprocesser er denne videregivelse nøjagtigt aftalt med den ansvarlige i virksomheden.

Vi opbevarer og behandler kun dine oplysninger til brug for den specifikke opgave. Vi sletter dine personoplysninger senest 6 måneder efter at opgaven der involvere test er afsluttet. Dine oplysninger slettes herefter elektronisk. Eventuelle papirudgaver af dine oplysninger makuleres straks efter brug og senest 6 måneder efter opgaven er afsluttet.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig:

 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som behandles om dig, samt en række yderligere oplysninger. (indsigtsret)
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. (Ret til rettelse)
 • I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. (Ret til sletning)
 • Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis en du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. (Ret til begrænsning af behandling)
 • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Der kan også gøres indsigelse mod behandling af oplysninger til direkte markedsføring. (Ret til indsigelse)
 • Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring. (Ret til at transmittere oplysninger, dataportabilitet)
 • Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Sikkerhed

I PeopleTools ApS behandler vi dine personoplysninger ud fra en IT Sikkerhedspolitik. Det er kun et begrænset antal personer, der har adgang til persondata.

Behandling af persondata

For at være kunde hos os er det nødvendigt, at vi indsamler følgende personoplysninger om dig: Navn, adresse, mail og telefonnummer, og evt. bankoplysninger.

Formålet er behandling af dit køb og levering af vores ydelse, samt administration af vores relation. Vi benytter hjemlen ”retlig forpligtelse” i forbindelse med Bogføringsloven og ”Opfyldelse af kontrakt”.

For at være leverandør og samarbejdspartner hos os er det nødvendigt at, vi indsamler følgende personoplysninger om dig: Navn, telefon og mail.

Formålet er behandling af vores køb/ydelser, samt administration af vores relation. Vi benytter hjemlen ”retlig forpligtelse” i forbindelse med Bogføringsloven og ”Interesseafvejning”.

Såfremt du ikke ønsker, at vi behandler disse oplysninger, kan det være problematisk at opretholde og imødekomme eventuelt indgåede aftaler.