Skrevet af:Poul

Dato: 14. marts, 2019

Når vi står i køen i kantinen eller snører løbeskoene til DHL-stafetten, er det ikke umiddelbart til at se, hvem der kommer fra marketing, produktionen eller bogholderiet. På samme måde er det heller ikke ved første øjekast til at gætte, hvem der er henholdsvis ekstrovert og introvert.

Det kommer næppe som nogen overraskelse, at arbejdspladsen er en smeltedigel af personligheder, der skal kunne fungere sammen i dagligdagen – både socialt og professionelt. Så hvordan får man arbejdspladsens sammensurium af introverte og ekstroverte medarbejdere til at fungere så optimalt som muligt? I denne artikel kigger vi nærmere på, hvad de bør vide om hinanden, hvilke konflikter/problemstillinger der kan opstå, og hvordan man løser dem.

 

Hvordan er introverte og ekstroverte forskellige på arbejdspladsen?

Ligesom ekstroverte og introverte kan være meget forskellige i privaten, ligeså kan de være forskellige på arbejdspladsen.

introvert og ekstrovert på arbejdspladsen

 

Hvilke konflikter/problemstillinger kan disse forskellige resultere i? Og hvordan løser man dem?

Som ovenstående grafik viser, så omsætter introvert/ekstrovert-præferencerne sig i forskellige personlighedstyper – og dermed også i forskellige medarbejder-/kollegatyper. Så hvordan vil disse forskelle kunne ses i arbejdspladsens dagligdag? Hvilke problemstillinger vil de kunne resultere i – og hvordan løser man disse bedst muligt?

 

Møder og brainstorming

  • Ekstroverte kan lide møder, der er livlige, fulde af snak og mulighed for at diskutere idéer og projekter. De foretrækker at brainstorme i grupper, da deres idéer og tanker ofte opstår ved samspil og i dialogen med andre. Dog kan de komme til at tage størstedelen af taletiden, da de tænker, mens de taler – og tit tænker højt. Samtidig bliver de stimuleret og inspireret af at tale med andre, hvorfor de kan få mange idéer til muligheder, forbedringer og løsninger, de straks får lyst til at dele med resten af holdet. Dette kan medvirke til, at de idéer og forslag, de bringer på banen, ikke er helt færdigtænkte.
  • Introverte vil typisk foretrække et mere stille og struktureret møde med et begrænset antal deltagere. Er mødet af mere højrøstet, larmende og tempofyldt karakter, vil de typisk holde sig i baggrund og højst sandsynligt ikke bringe deres tanker og meninger på banen. De kan ikke lide at tiltrække sig opmærksomhed, hvorfor de kan virke uinteresserede. Dette kan skabe en opfattelse hos andre, at de introverte ikke er opmærksomme og/eller ikke har noget at bidrage med. De tænker, inden de taler og holder mange tanker for sig selv, hvorfor de ofte ved mere, end de viser.

 

Hvordan tager man hensyn til begge parter? Det er svært at forestille sig, at møder ikke fortsat skal være en del af vores arbejdsdag – hvad end det er med fysisk deltagelse, via videolink eller telefonisk. Men det er muligt at skabe møderammer, der tager mest muligt hensyn til både ekstroverte og introverte. For det siger næsten sig selv, at introverte og ekstroverte har meget forskelligt fokus og således udbytte af møderne.

Først og fremmest kan man så vidt muligt udsende en dagsorden i forvejen, der indeholder spørgsmål og problemstillinger, der vil blive behandlet under mødet. Så kender alle formålet med mødet, og de introverte har mulighed for at forberede sig. For at fordele taletiden mere jævnt mellem mødedeltagerne kan man til selve mødet udpege en mødeleder, hvis rolle er at styre mødet bestemt og retfærdigt. Mødet kan også struktureres i flere dele, så det inkluderer mulighed for både gruppesnak og -brainstorming samt ”udpeget taletid” til alle, der ønsker det.

Der findes sikkert utallige andre måder, hvorpå man kan tage hensyn til begge parter. Nogle er sikkert mest hensynsfulde overfor de ekstroverte, mens andre for de introverte. Prøv jer frem og se, hvad der virker bedst i jeres organisation og med jeres medarbejdere. Husk at alle har noget værdifuldt at bidrage med – også de, der lytter mere end de taler.

 

Kontorindretning og smalltalk

  • Ekstroverte vil typisk foretrække et åbent kontorlandskab, hvor der er rum og plads til socialisering og smalltalk. Da de får energi af sociale interaktioner, kan det være gavnligt for dem at have arbejdsplads og -rum, der faciliterer interaktion med andre. De værdsætter og nyder opmærksomhed. De vil gerne ”forstyrres” og oplever afbrydelser som velkomne afledninger. De vil begynde at kede sig, hvis de ikke har mulighed for at sparre med andre. Men ekstroverte kan samtidig have svært ved at koncentrere sig og fokusere i et åbent kontormiljø. For når der foregår en masse andre spændende ting i rummet, har de det muligvis sjovt; til gengæld er det ikke sikkert, de får lavet så meget.
  • Introverte vil typisk foretrække det nøjagtig modsatte: mere isolerede arbejdsrammer, hvor færre kolleger lige kommer forbi og distraherer. De har brug for at kunne trække sig tilbage og arbejder alene med tilfredshed. De vil gerne have arbejdsro, når de skal koncentrere sig og arbejder bedst, hvis de oplever et minimum af afbrydelser. Åbne kontorer kan virke utrolig stressede på introverte.

 

Hvordan tager man hensyn til begge parter? Drømmescenariet ville selvfølgelig være, at virksomheden havde mulighed for at give deres medarbejdere lov til selv at indrette og strukturere deres eget arbejdsområde, så det matcher deres arbejdspræferencer. Men det er de færreste virksomheder, der råder over lokalerne og midlerne dette.

forstyrres ikke forstyrresMen det er vigtigt at anerkende (og respektere!), at vi er forskellige og derfor har brug for forskellige fysiske rammer for at fungere optimalt. Hvis medarbejderne sidder i åbne kontorlandskaber, kan man f.eks. bruge rumdelere, tavler, skillevægge eller planter til at skabe ”kontorer”. Derudover kan der være lokaler, der udelukkende er tiltænkt gruppearbejde eller sociale stunder, samt mere lukkede lokaler, hvor man kan sætte sig ind, hvis man har brug for fred og ro og vil arbejde uforstyrret.

Selvom næsten alle arbejdspladser skal facilitere noget samarbejde mellem medarbejdere, kan man få udpeget noget ”alene tid”, hvor den pågældende ikke må afbrydes. Eller omvendt kan der laves ”kontortider”, hvor det er hensigtsmæssigt at komme forbi. Alternativt har det danske firma Plenom udviklet en lampe, Busylight, hvor man kan skifte mellem grønt eller rødt lys, afhængig af om man må forstyrres eller ej.

 

Feedback og informationsoverlevering

  • Ekstroverte har brug for masser af feedback om, hvad de laver og hvordan. De vil fkommunikationå mest ud af den mundtlige overlevering, hvor de har mulighed for at kommentere, stille spørgsmål og drible videre på idéer i samarbejde med andre. De får endnu mere blod på tanden, når deres energi og entusiasme anerkendes og opmuntres. De har brug for feedback og sparring for at opgaverne fortsat er spændende og de ikke understimuleres.
  • Introverte vil foretrække at modtage feedback og informationer skriftligt. Det vil give dem tid til at gennemtænke og bearbejde deres svar. De foretrækker at have tid til at forberede deres svar og idéer, frem for at svare på stedet.

 

Hvordan tager man hensyn til begge parter? Både verbal og skriftlig kommunikation vil naturligvis være en del af enhver arbejdsplads, men når virksomheder kender deres medarbejderes præferencer, kan de tilpasse kommunikationsformen. På den måde kan diskussioner, præstationsbedømmelser, fordeling af arbejde/opgaver osv. alle udføres med vægt på den stil, der virker bedst for den enkelte medarbejder.

 

Samarbejde

  • Ekstroverte trives i høj grad med samarbejde, hvor de skaber energi og liv i teamet. De bidrager til og skabelig dialog og kommunikation. De kan dog virke dominerende på nogle og være hurtig på aftrækkeren. De reagerer hurtigt og kaster sig ud i handling uden for meget forhåndstænkning. Derfor kan de også blive utålmodige og komme til at kede sig, hvis arbejdet er langsomt eller fuld af gentagelser.
  • Introverte er ikke lige så begejstrede for samarbejde som de ekstroverte. De foretrækker at arbejde alene og kunne fordybe sig i opgaven. De lytter til og analyserer andres input, men er tilbageholdende med selv at tage ordet, hvorfor de kan virke usynlige.

 

Hvordan tager man hensyn til begge parter? Dagens Danmark er i høj grad et videns-producerende land, og her er den udbredte forestilling, at to hoveder tænker bedre end ét. Der er ingen tvivl om, at et velfungerende samarbejde mellem ekstroverte og introverte kan være utrolig givende. Men det kan også være en svær disciplin at mestre.

Den bedste måde at styrke samarbejdet og undgå misforståelser mellem introverte og ekstroverte er gennem viden. For når man kender til og forstår hinandens præferencer og forskelle, er det nemmere at acceptere og imødekomme disse. Vi har lettere ved at være tålmodige med hinanden, når vi ved, at modparten ikke gør det, for at irritere os – men fordi det er dennes måde at arbejde og agere på.

 

Derfor er Personprofiler brugbare på arbejdspladsen

Når man anvender Personprofiler på arbejdspladsen, er det utrolig vigtigt, at man ikke bruger ”etiketterne” til at sætte folk i kasser. For selvom ekstrovert/introvert-faktoren er en del af vores personlighed, er vi så meget mere end ”bare” det. Men ved at forstå de reelle og anvendelige forskelle i introvert/ekstrovert-personlighedsfaktoren giver man imidlertid medarbejdere, ledere og teams ord og et sprog, som kan bruges i diskussioner, der kan føre til en engageret og produktiv arbejdsplads.

Det er altså et redskab til at se på sig selv, sine kolleger og medarbejdere. Det er ikke en undskyld eller et ”label”, man skal gemme sig bag, Som artiklen forhåbentlig har demonstreret, kan introverte og ekstroverte agere utroligt forskelligt på arbejdspladsen – på godt og ondt. Ja, der kan opstå uenigheder og konflikter – men heldigvis er forskellene mellem os også virkelig givende, både socialt og professionelt.

Vil du høre mere om PeopleTools’ Profilværktøjer?

Lad os tage en snak om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed i gang