Skrevet af:Poul

Dato: 31. januar, 2019

Ekstroverte og introverte har forskellige præferencer og måder at tænke og handle på: Vi genoplader vores batterier forskelligt, er sammen med andre mennesker forskelligt og kommunikerer forskelligt. Mange af disse forskelle skyldes fysiologiske årsager, såsom hjernens kemi og foretrukne signalstoffer, hvilket styrer bestemte kropsfunktioner og påvirker vores opførsel.

 

Hvad er forskellen på introverte og ekstrovertes kommunikation?

Det er muligvis indlysende, at forskellene mellem ekstrovert og introvert også sætter sit præg på måden, vi kommunikerer på – det svære kommer, når vi skal ”forsøge” at tage hensyn til disse forskelle i måden, vi kommunikerer med hinanden på. For selvom vi er klar over forskellene, kan de være svære at efterleve.

Alt efter om man er ekstrovert eller introvert, vil man have visse kommunikative præferencer:

Måder at kommunikere påDet ses tydeligt, at de to foretrukne kommunikationsstile er rimelig forskellige. Så lad os kigge nærmere på hvordan man bedst kommunikerer med henholdsvis ekstroverte og introverte:

 

10 tips til at kommunikere med ekstroverte

 1. Kommuniker mundtligt: Ekstroverte foretrækker klart mundtlig kommunikation fremfor skriftlig. Og det er ikke altid, at deres kommunikation er ”vigtig”; de har brug for bare at snakke
 2. Kommuniker ansigt-til-ansigt eller telefonisk: dette betragter de som den hurtigste måde at få informationer på og afklaret ting. For en ekstrovert er dét at tage telefonen op og ringe til nogen ud af det blå ”bare fordi” ikke noget, de tænker videre over
 3. Ved skriftlig kommunikation: Undgå at sende lange e-mails eller efterlade detaljerede beskeder på telefonsvaren. Ekstroverte skimmer muligvis eller fokuserer på de første par ord
 4. Lad dem tænke højt: Ekstroverte tænker ved at tale. De har nogle gange brug for at sige deres tanker højt, så de kan få styr på dem – ikke nødvendigvis for at få et svar.
 5. Ping-pong kommunikation: Vær klar på at de kan ændre deres mening under eller efter en diskussion – eller efter at have talt med nogle andre. Husk at det, der bliver sagt, ikke nødvendigvis er det endelig svar, da de taler for at tænke. Dette gælder særligt også, hvis de er intuitive i deres opfattelse.
 6. Smalltalk: For ekstroverte, som får energi af ekstern stimuli, kan smalltalk være virkelig tiltalende og noget, de er dygtige til. Det betyder dog ikke, at de ikke er i stand til at have dybtgående samtaler og diskussioner. Det kan de sagtens, men de er mere tilbøjelig til at tilføje noget spænding og lethed til samtalen.
 7. Forvent afbrydelser: De er et tegn på interesse. Det betyder, at de kan lide at tale med dig og nyder dit engagement. Du kan forsigtigt bede dem om ikke at afbryde, eller du kan vælge at betragte deres afbrydelser som udtryk for interesse
 8. Afbryd også gerne selv: Ekstroverte taler mere, end de lytter. De regner med, at folk afbryder dem, hvis de vil sige noget. De taler hurtigere og udfylder samtalens ”pauser”.
 9. Hold samtalen i gang (og på sporet): Hjælp med at holde samtalen på sporet og bringe diskussion tilbage til fokus eller agendaen, hvis den ekstroverte skulle tale sig ”ud af en tangent”
 10. Udtryk dine behov: lad den anden vide, hvis du har brug for tid til at overveje et svar. Sænk tempoet ved at sige, ”Giv mig et øjeblik til at tænke over det”. Lad være med at overanalysere dit svar; bare sig dét, du tænker/falder dig ind – det gør de ekstroverte

 

10 tips til at kommunikere med introverte

 1. Kommuniker skriftligt: Introverte foretrækker at have tid til at gennemtænke deres svar. Skriv en mail med det spørgsmål eller de oplysninger, du har brug for
 2. Ved telefonisk kommunikation: Ring kun hvis det er nødvendigt. For en ekstrovert er dét at tage telefonen op og ringe til nogen ud af det blå ”bare fordi” ikke noget, de tænker videre over. For introverte kan det være forstyrrende. For ekstroverte er et opkald en hurtig måde at få informationer på. For introverte er dette forstyrrende og en smule angstfremkaldende.
 3. Smalltalk: For introverte, som får energi indefra, er smalltalk mentalt drænende og kan føles meningsløs. De foretrækker derimod ”dybere” samtaler. Faktisk kan introverte let kede sig eller blive udmattet af smalltalk. Hvis du taler med en introvert 1:1, vil de have lettere ved at åbne op over for dig, så længe du er villig til at lytte til, hvad de har at sige. I større gruppe er introverte dog mere tilbøjelige til at trække sig tilbage, observere og lytte – de er ikke interesserede i samtaler ”bare for” samtalens skyld
 4. Tal om ét emne ad gangen: Introverte formulerer deres tanker i hovedet, før de siger dem højt, dvs. at de kan have svært ved at tænke og tale samtidig, og at de kan finde det irriterende at skulle tale spontant om ukendte emner.
 5. Spørg og lyt så: stil dit spørgsmål og lad din samtalepartner tid til at svare spørgsmålet til fulde. Brug stilheden til virkelig at fordøje det, han/hun netop har sagt. Stil evt. opfølgningsspørgsmål eller bed han/hun om at sige mere, før du deler dine tanker.
 6. Lad være med at afslutte deres sætninger: introverte snakker generelt i et langsommere tempo, hvilket giver dem tid til at tænke samtidig. Lad være med at afbryde og afslutte deres sætninger – det gør dem muligvis mere tilbageholdende.
 7. Opfordr dem til at deltage i samtalen: Introverte lytter mere end de taler. De er ukomfortable med at afbryde og vil vente til et passende tidspunkt i samtalen med at tale. Opfordr gerne vedkommende til at dele sine tanker og overvejelser undervejs. Også gerne efter dialogen er afsluttet, da mange introverte har tendens til at holde sig tilbage og efter mødet/samtalen have fået styr på tankerne og være klar til at dele deres input og overvejelser.
 8. Giv den enkelte tilstrækkelig tid til at svare: Undgå at lægge pres på for et øjeblikkeligt svar – introverte har brug for tid til at overveje og gennemtænke sit svar. Tillad dem tid til at reflektere og gennemtænke deres respons. Giv gerne forudgående besked, hvis der kræves et øjeblikkeligt svar
 9. Stilhed er ikke farligt: ekstroverte har særligt svært ved én ting, når det kommer til introvertes kommunikationsform: stilhed! Ekstroverte skal være opmærksomme på og være fortrolige med de pauser, der kan opstå i en samtale. For tavshed er den introvertes mulighed for at tænke deres tanker igennem, før de taler. Lad dem tænke færdigt. Tæl evt til 3 (inde i dig selv) og tal derefter – udfyld ikke den introvertes pauser med snak
 10. Respekter deres privatsfære: Introverte har generelt brug for tid til at varme op over for mennesker, de ikke kender. Undgå derfor at stille spørgsmål, som kan opleves som for personlige eller invasive. Vær tålmodige med deres behov for at lære dig at kende – for når de kender og har tillid til dig, skal de nok åbne op.

Vil du høre mere om PeopleTools’ Profilværktøjer?

Lad os tage en snak om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed i gang