Skrevet af:Poul

Dato: 13. maj, 2019

Vitrolife, der producerer og sælger fertilitetsprodukter og -udstyr til både private og offentlige fertilitetsklinikker, har siden 2013 brugt PeopleTools’ Personprofil til rekruttering og onboarding i deres danske afdeling. Siden grundlæggelsen i 1994 er Vitrolife blevet en af de markedsledende inden for IVF-produkter og kan i 2019 ”prale med” at have været med til at ”producere” over 350.000 børn.

HR-chef for Vitrolifes danske afdeling, Jørgen Jørgensen, beskriver branchen som meget ”konservativ”, hvor der er store krav til dokumentation, kontrol, produktionsmiljø, processer osv. Dette stiller samtidig store krav til Vitrolife og deres medarbejdere, så de altid lever op til branchens krav.

Derfor er én af Vitrolifes kerneværdier også, at kvalitet starter indefra, hos medarbejderne. I den sammenhæng er han slet ikke i tvivl om den værdi, brugen af Personprofilen skaber i forbindelse med rekruttering: ”den objektivitet, som testen bidrager med, gør det lettere at vælge den rigtige kandidat til jobbet.”

”Den objektivitet, som testen bidrager med, gør det lettere at vælge den rigtige kandidat til jobbet.”

– Jørgen Jørgensen, HR-chef

Personprofilen gør det tydeligt, om en kandidat passer ind

Vitrolifes danske afdeling er en forholdsvis lille afdeling, bestående af 80 medarbejdere. Jørgen Jørgensen beskriver, at der fagligt ikke er mange dubletter, og flere af medarbejderne er de eneste inden for deres felt. Derfor er det utrolig vigtigt for dem, at en kommende medarbejder passer ind fagligt og især personligt.

Han fortæller, at de nogle gange ”frasorterer den klogeste, hvis den pågældende ikke passer ind rent teammæssigt.” ”Fagligheden skal selvfølgelig være i orden”, uddyber han, ”men personligheden er til en vis grad afgørende for, om kandidaten passer til jobbet hos Vitrolife.”Her oplever han, at PeopleTools’ Personprofil giver dem en videnskabelig indgang til samtidig at være både undersøgende og nysgerrige – en metode, der i høj grad passer til deres arbejdsfelt og kandidater. Samtidig evner profilerne at belyse, om kandidaterne vil passe ind i teamet eller ej, hvilket altså har stor betydning for Vitrolife.

Rekrutteringsprocessen styrkes og træfsikkerheden øges

vitrolife peopletools rekrutteringNår Vitrolife anvender PeopleTools’ Personprofil ved rekruttering, foregår profileringen og tilbagemeldingssamtalen mellem første og anden samtalerunde. Her oplever Jørgen, at de får en mere dybdegående viden om kandidaten og dennes personlighed. En viden, der ikke kan læses eller fornemmes ud fra en ansøgning eller cv.

Samtidig gør Profilen det også langt nemmere og hurtigere at spørge ind til og få konkretiseret samtalen i anden samtalerunde. Her oplever han, at profilen tydeliggør, at der er både fordele og ulemper ved vores personlighedstræk.

Jørgen fortæller, at hvis stillingen, de rekrutterer til, er en meget ekstrovert funktion, og kandidaten er introvert, så ”tager vi snakken om, hvordan de vil håndtere dét. På den ene side skal de f.eks. kunne være på messe og møde mange mennesker, og på den anden side skal de også kunne holde ud at være i deres eget selskab, når de er på hotelværelset om aftenen. På den måde åbner Personprofilen også op for, at der altid er to sider, at der er fordele og ulemper, og kan man se styrken ved ens bagside og arbejde med det, så er det super godt.”Derfor er selve profilresultatet ikke det altafgørende for Jørgen. Der er derimod den dialog og samtale, som foregår i tilbagemeldingen og på baggrunden af kandidatens profil. ”Ved at stille de rigtige spørgsmål og bruge testresultaterne, kan man nogle gange tillade sig at gå lidt tættere på folk og dermed blive klogere på, hvad der motiverer dem,” uddyber han og fortsætter, ”vi får ikke kun afklaret, hvordan pågældendes præferencer matcher det her job, men også hvorfor personen vil have det her job. Og det åbner op for en god dialog.”

”Med Personprofilen tager vi et skridt tilbage og kigge på helheden”

For Vitrolife giver PeopleTools’ Personprofil et stærkt sammenligningsgrundlag og et bedre afsæt for at skabe og træffe de rigtige valg. ”I stedet for at forelske sig i den person, som er bedst til at sælge sig selv,” fortæller Jørgen, ”gør Personprofil os bedre i stand til at træde et skridt tilbage og i stedet kigge på helheden.””På den måde åbner Personprofilen også op for, at der altid er to sider, at der er fordele og ulemper, og kan man se styrken ved ens bagside og arbejde med det, så er det super godt.”

– Jørgen Jørgensen, HR-chefHvis valget eksempelvis står mellem to lige gode kandidater, giver Personprofilen dem et ekstra blik for, at kandidaterne er forskellige og hvordan, de er forskellige. ”Så tager jeg en snak med den rekrutterende leder om, at kandidaterne fagligt er lige dygtige, og at man med kandidat A får x, mens man med kandidat B får y.” I andre tilfælde har profilen været med til at bekræfte ansættelsesudvalgets mavefornemmelse.

Til syvende og sidst har resultatet for Vitrolife været, at de med PeopleTools’ Personprofil har styrket deres rekrutteringsproces, øget træfsikkerheden i deres rekruttering, reduceret antallet af fejlrekrutteringer og korte ansættelser, samt skabt mere sikkerhed i den endelige ansættelses-beslutning. Som Jørgen fortæller, ”vi har sjældent fejlrekrutteringer – og slet ingen, hvor vi har brugt Personprofilen!”

Den nyansatte hjælpes godt på vej

Når rekrutteringsprocessen er ovre, og den rette kandidat er blevet valgt, bruger Vitrolife også den unikke viden og indsigt, Personprofilen og tilbagemeldingssamtalen har skabt, i det efterfølgende onboarding-forløb, samt til at vurdere, hvordan de bedst muligt integrerer og støtter op om den nye medarbejder.

Jørgens oplevelse er, at ved at udnytte den viden, starter forholdet mellem Vitrolife og den nye medarbejder ikke fra ”scratch”, men at de allerede er i 2.gear og klar til at tage arbejdshandskerne på. ”Vi skal ikke først til at lære hinanden at kende, men vi ved, hvordan vi skal hjælpe den nyansatte godt i gang,” fortæller han og uddyber, ”og det er guld værd.”

Derudover bruger han sin viden om kandidatens profil til at snakke med den rekrutterende chef, hvor han fortæller, at ”hvis du vælger den og den person, skal du lige huske, at så skal du have en mentor på, for den pågældende skal lige se folk an. Og andre gang skal du lige have en mentor på, for personen kaster sig ud i alting, fordi han eller hun udviser rigtig meget tillid. Så mange af Personprofilens facetter kan også bruges i onboarding processen.”[vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″]”Vi har sjældent fejlrekrutteringer – og slet ingen, hvor vi har brugt Personprofilen!”

– Jørgen Jørgensen, HR-chefI onboarding-perioden får den nyansatte tilknyttet en mentor, som skal hjælpe dem godt i gang og på vej. I den sammenhæng for mentoren også nogle gode råd på vejen om, med udgangspunkt i den nyansattes profil. Jørgen oplever, at det er en stor hjælp, at han kan dele denne viden med mentoren og lederen og dermed gøre dem opmærksomme på, hvordan de bedst muligt støtter op om den nye medarbejder.

Han erkender dog også, at de kan blive endnu bedre til at bruge den viden, de har om, hvad der motiverer folk. ”For i en nystart, hvor man er i tvivl om sine egne evner, og om man leverer godt nok, der skal vi være endnu bedre til at kigge på, hvad der kan fastholde motivationen og arbejdsglæden,” uddyber han.

”Systemerne virker upåklageligt”

Jørgen, der også er certificeret i andre testværktøjer, oplever, at PeopleTools’ Personprofil giver et godt samtalegrundlag og passer ind i Vitrolifes måde at rekruttere på. At den på legitim vis åbner op for, at man kan stille spørgsmålet ”hvorfor?” og være nysgerrig på kandidatens præferencer, mener han, er én af styrkerne ved PeopleTools’ Personprofil.

Også den sparring og ekspertise, de altid møder, fremhæver han som en af PeopleTools’ styrker. ”Systemerne virker upåklageligt, og mangler vi noget, eks. hjælpeværktøjer til at analysere profilerne, griber PeopleTools lynhurtigt bolden og producerer det, vi har brug for,” afslutter Jørgen Jørgensen.

Vil du høre mere om PeopleTools’ Profilværktøjer?

Lad os tage en snak om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed i gang