Skrevet af:Poul

Dato: 23. februar, 2021

Er udbrændthed lederens ansvar?

Når vi kigger på fænomenet udbrændthed, spiller medarbejderens leder en afgørende rolle.

Gallups undersøgelse fra 2019 viste, at hvorvidt en medarbejder oplever udbrændthed i deres job hænger stærkt sammen med, hvordan de bliver behandlet af deres leder.

Ledere er ansvarlige for at fremme positive medarbejderoplevelser og tackle stressfaktorer på arbejdspladsen. Det er deres pligt at opstille klare forventninger, lette samarbejdet og sikre, at medarbejderne føler sig fuldt støttede. Hvordan en medarbejder synes om og trives i deres job ligger stort set på lederens skuldre.

Når en medarbejder føler sig udbrændt, kan det blive endnu mere udfordrende at få vedkommende tilbage på sporet. Gallups undersøgelse fandt, at udbrændte medarbejdere er halvt så sandsynlige til at snakke med deres ledere om, hvordan de skal håndtere opgaver og præstationsmål. De er forbeholdne over for f.eks. coaching og kan udvikle en tankegang, der er fikseret på problemer snarere end på fremtidige muligheder eller udvikling.

De retter det meste af deres energi og mentale fokus på daglig overlevelse.

Men ledere kan hjælpe medarbejderne med at forebygge udbrændthed eller reducere det, når det først står på. For Gallups undersøgelser fandt også, at ingen har en stærkere indflydelse på medarbejdernes udbrændthed end deres direkte leder.

 

Hvordan kan lederen forhindre udbrændthed?

Udbrændthed er heldigvis ikke et irreversibelt fænomen. Der er skridt, ledere og organisationer kan tage for at forhindre, forebygge og reducere det.

Kigger vi på de fem faktorer, der i følge Gallup korrelerer stærkest med udbrændthed, er de alle inden for lederens kontrol. Det vil sige, at lederen har mulighed for at påvirke dem.

De fem faktorer dækker over nogle af lederens vigtigste jobansvar: fremme positive medarbejderoplevelser, reducere stress på arbejdspladsen, sætte klare forventninger, kommunikere effektivt og sikre, at medarbejderne føler sig støttede.

 

Leder, reducer udbrændthed med fem indsatser

Lad os kigge nærmere på fem indsatser, lederen kan fokusere på.

 

1) Lyt til arbejdsrelaterede problemer

Det lyder måske indlysende, men den bedste måde at forhindre udbrændthed, er faktisk at lytte. Det vil sige, at lederen aktivt lytter og forholder sig til medarbejderens arbejdsrelaterede problemer. Har man en leder, der lytter, er der faktisk 62% mindre sandsynlighed for, at en medarbejder bliver udbrændt.

Mange ledere tænker muligvis, at de er gode lyttere. Alligevel prioriterer for få ledere hyppige medarbejder ”check-ins”, løbende samtaler og MUS.

Medarbejderen har behov for at høre og se, at deres leder vil hjælpe med at løse eventuelle problemer. Men de har også brug for at føle, at lederen ser dem. Altså, at lederen kender medarbejderen, fejrer deres præstationer og hjælper/støtter ved udfordringer. Frem for alt at lederen respekterer dem og deres rolle, opgaveløsning og bidrag.

 

2) Opfordr til samarbejde

Kolleger er en vigtig støtte til udbrændte medarbejdere. Både i form af følelsesmæssig støtte og ved at aflaste/hjælpe med opgavebyrden.

Vores kolleger kan ofte bedre forstå og relatere til stresset/presset i et job. Også i højere grad end lederen. Men det betyder ikke, at lederen skal sidde på sidelinjen og overlade ansvaret til kollegerne.

Tværtimod!

Det er lederens ansvar at skabe et arbejdsmiljø, hvor samarbejde trives, kolleger hjælper hinanden, og alle har nogen, der er klar til at lytte.

 

3) Gør det tydeligt, at alles mening er betydningsfuld

Som leder bør du aktivt opfordre til, at dine medarbejdere deler deres meninger og ideer. Og selvfølgelig lytte til dem!

Når medarbejderne føler, at deres input er velkomne og er af betydning, føler de sig vigtige, inkluderede og vil i højere grad tage ejerskab over deres egen performance og resultater.

Denne følelse af ejerskab reducerer udbrændthed, da det giver medarbejderne en følelse af kontrol over deres arbejde og som en del af processen – i stedet for en følelse af, at arbejdet/opgaverne er noget, der bliver tildelt dem.

 

4) Gør arbejdet betydningsfuldt

Medarbejdere er væsentligt mindre tilbøjelige til at blive udbrændte, når de føler, at deres arbejde er betydningsfuldt. Når medarbejderne kan forbinde deres arbejde og opgaver til organisationens mission og formål, betragter de også deres job og bidrag som vigtigt og betydningsfuldt.

Langt de fleste ønsker ikke at arbejde bare for at se den månedlige lønseddel i e-boks. De vil finde mening i det, de gør og arbejder med.

Derfor er det vigtigt, at lederen inkluderer medarbejderne og viser, hvordan deres bidrag og indsats gør en forskel – også i organisationen som helhed. Ikke bare ved at henvise til organisationens missionserklæring, men ved at kultivere en følelse af mening blandt medarbejderne. F.eks. ved at afklare organisationens mission og hvordan medarbejdernes rolle og opgaver bidrager til at udføre denne mission.

 

5) Fokuser på styrkebaseret feedback og udvikling

Medarbejdere, der har mulighed for at gøre, hvad de er bedst til, er 57% mindre tilbøjelige til ofte at opleve udbrændthed.

Hvorfor?

Når vi har mulighed for at udnytte vores styrker og arbejde med det, vi er gode til, er vi mere engagerede, mere effektive, mindre stressede og mere fokuserede på at udføre vores bedste arbejde. Modsat dem, der betragter deres job som en byrde og noget, der ”bare skal overstås”.

Analyser foretaget af Gallup viser konsekvent, at medarbejderne præsterer bedst, når de får feedback, bliver rost for et godt stykke arbejde og guidet til opgaver og samarbejder, der maksimerer deres naturlige talenter.

 

Er udbrændthed kun lederens ansvar?

Mens ledere spiller en primær rolle i at reducere medarbejdernes udbrændthed, er der selvfølgelig også andre faktorer, der enten kan understøtte eller spænde ben for selv de bedste ledere og deres indsatser, både personlige og organisatoriske.

 

Artiklen er frit oversat og redigeret efter ”Employee Burnout, Part 2: What Managers Can Do”.

Vil du høre mere om PeopleTools’ Profilværktøjer?

Lad os tage en snak om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed i gang