Skrevet af:Poul

Dato: 16. maj, 2018

Spil med åbne kort til performance-samtalen og bliv klogere på dine styrker og kompetencer

  • Hvad er dine personlige styrker, og hvordan opfattes de af kollegerne?
  • Hvem får glæde og gavn af styrken på arbejdspladsen?
  • Hvad er det modsatte af din styrke – og er der situationer, hvor det ville være gavnligt, at du udviste denne kompetence noget mere?
  • Hvad skal du gøre mere af, mindre af, begynde på eller holde op med?
  • Oplever lederen andre styrker eller udviklingsmuligheder end dig selv?

Spørgsmålene til en performance-samtale kan være mange. Hvordan sikrer man sig så, at man kommer hele vejen rundt på den mest effektive måde? Hvordan får man som leder medarbejderen mere på banen i samtalen? Hvordan kan man lette forberedelsen uden at miste kvalitet i samtalens indhold?

Kompetence-mester med PeopleTwist

Til performance-samtalen hjælper PeopleTwist med at konkretisere og visualisere medarbejderens styrker og mulige udviklingspunkter. Nogle har stor bevidsthed om egen adfærd, styrker og kompetencer og er vant til at være åbne om dem i dialoger med f.eks. nærmeste leder. Andre har behov for at blive introduceret til det på en nænsom og givtig måde for at opnå gode resultater i samtalen. I PeopleTwist er der udvalgt 43 centrale, jobrelaterede kompetencer, som kan hjælpe både leder og medarbejder med at sætte ord på medarbejderens kompetencer og på, hvordan de kommer til udtryk. PeopleTwist udfordrer dermed de øvede og hjælper andre i gang med at have dialoger om egne kompetencer og styrker.

Hvordan kan spillet bruges?

Til samtalen bredes PeopleTwist-styrkekortene ud. På disse er beskrevet forskellige kompetencer, som f.eks. fleksibel, pligtopfyldende, nytænkende eller viljestærk. Medarbejderen vælger 2-3 kort ud, som beskriver medarbejderens styrker. Lederen sidder med proceskortet, hvorpå der står uddybende spørgsmål til styrkerne:

  • Hvornår oplever medarbejderen styrken?
  • Er der en speciel situation, han/hun vil fremhæve?
  • Hvad og hvem får glæde og gavn af styrken?

På den måde kommer medarbejderens selvindsigt frem og kan sættes direkte over for, hvordan lederen oplever styrken, og hvilke styrker lederen måske ser, som medarbejderen måske ikke selv er opmærksom eller har valgt ud. Kortene kan hjælpe medarbejderen til nemmere at sætte ord på sine styrker og samtidig åbne op for refleksion omkring, hvornår og hvordan styrken kan blive ”for meget af det gode”, og hvad man kan forsøge at gøre mere af i stedet for, for at opveje for dette fremadrettet. Her kan lederen også hente inspiration til spørgsmål fra proceskortet.[vc_single_image image=”4018″ img_size=”full”][vc_single_image image=”4022″ img_size=”full”]Styrkekort, hvor bagsiden viser, hvordan styrken opleves, når den overgøres samt styrkens positive modsætning og dermed formentlig medarbejderens udfordring.[vc_column width=”1/2″]Medarbejderen og lederen kan også inden samtalen have udvalgt de 1-3 kort, de hver især vil sætte fokus på i samtalen, hvilket giver mere tid til eftertænksomhed inden samtalen.

Fordelen ved at medarbejderen selv vælger sine kort/styrker ud enten før eller under samtalen er, at dette giver medarbejderne en vis medbestemmelse i forhold til, hvilke temaer der skal drøftes til performance-samtalen som udgangspunkt.

Herefter kan spillekortene eventuelt bruges til en snak om, hvilke kompetencer medarbejderen enten kan begynde på, gøre mere af, mindre af eller helt holde op med. [vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”4032″ img_size=”full”]I dialog med lederen bruges kortene dermed som et udgangspunkt for en snak om fremtidige handlemuligheder for medarbejderen samt til opsamling på samtalens konklusioner og refleksioner.

PeopleTwist er et alsidigt spil, der ikke blot egner sig til den individuelle performance-samtale, hvor styrker og indsigter kan målrettes fremtiden, men også til individuel coaching eller som en del af en større teamudviklingsproces, hvor der gives feedback til teamets medlemmer.

Spillets indhold

43 styrkekort med kompetencer på forsiden. Bagsiden består af:

  • Styrken, når den overgøres og ikke er en ubetinget fordel
  • Styrkens positive modsætning – en alternativ handlemulighed

4 Handlekort

3 Proceskort: Forslag til 3 processer, hvori spillet kan bruges.

Spillet kræver ikke kendskab til PeopleTools’ øvrige profilværktøjer.

Du kan læse mere om PeopleTwist og vores øvrige spil, tæpper og værktøjer her.[vc_cta h2=”Vil du høre mere om PeopleTools’ Profilværktøjer?” h4=”Lad os tage en snak om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed i gang” style=”custom” add_button=”right” btn_title=”Kontakt os i dag” btn_style=”outline-custom” btn_outline_custom_color=”#10395d” btn_outline_custom_hover_background=”#10395d” btn_outline_custom_hover_text=”#ffffff” btn_size=”lg” btn_align=”right” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fpeopletools.dk%2Fkontakt%2F%3Futm_source%3Dkontakt%26utm_medium%3Dlink%26utm_campaign%3Dkontakt%2520fra%2520blog|title:Kontakt||” custom_background=”#e2e2e2″ custom_text=”#000000″][/vc_cta][vc_column width=”1/2″]Flere artikler fra PeopleTools

Psykologiske eksperimenter del 1: Hvordan gruppepres kan sløre beslutningskraften

Psykologiske eksperimenter del2: Lydighed og menneskets parathed til at skade uskyldige

Psykologiske eksperimenter del 3: Derfor kategoriserer vi i “os” vs “dem”

Psykologiske eksperimenter del 4: Når forventninger skaber virkeligheden

Den gode rekrutteringsproces

[vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”3054″ img_size=”medium”]

Vil du høre mere om PeopleTools’ Profilværktøjer?

Lad os tage en snak om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed i gang