Skrevet af:Elisabeth

Dato: 3. november, 2019

dark triadI denne artikel skal vi blive klogere på det andet ben i den mørke triade, nemlig den narcissistiske personlighed. Fælles for de tre typer er bl.a. deres fokus på selvpromovering, koldhjertethed, bedrageri, aggressivitet samt ønsket om status og social dominans på arbejdspladsen – og deres generelt lave score på venlighed i Big Five-trækkene. Men hvor psykopatens og machiavellianistens motiv typisk er magt, er det hos narcissisten bekræftelse.

 

Narcissistens kendetegn og adfærd

Narcissismen har fået sit navn efter Narcissus, en ung smuk mand fra den græske mytologi, som forelskede sig i sit eget spejlbillede og langsomt tæredes bort af forelskelse i sig selv, indtil han til sidst druknede i sit eget spejlbillede. Selvoptagetheden er et af kendetegnene ved den narcissistiske personlighedstype. Narcissisme er bl.a. kendetegnet ved en persons stærke behov for at blive beundret, en følelse af at have særlig betydning og være andre overlegne samt manglende indsigt i andre personers følelser. Narcissisme er både et træk og en klinisk personlighedsforstyrrelse, men hvor den narcissistiske personlighedsforstyrrelse er forbundet med et grundlæggende mindreværd, forbindes dette ikke med den narcissistiske personlighedstype. I denne artikel ses der på narcissisme som et af trækkene i den mørke triade – med den rendyrkede følelse af grandiositet, der forbindes med trækket.

 

Narcissisten på arbejdspladsen

I relationer stiller narcissister typisk urimelige krav til andre omkring at følge deres ønsker, ignorerer andres behov og ønsker, udnytter andre for at opnå magt og opleves arrogante og nedladende. Narcissister kan derfor være utroligt skadende for en virksomheds interesser – både økonomiske og menneskelige. Narcissisme forbindes med modarbejdende, ukonstruktiv arbejdsadfærd (eng: counterproductive work behavior). Og selvom psykopaten er den af de tre mørke personlighedstyper, der oftest mobber andre, forbindes voksenmobning også med narcissister.

Narcissisten søger ligesom psykopaten og machivellianisten social dominans på arbejdspladsen, men ikke kun for magten i sig selv, men særligt for den bekræftelse, der kan følge med magten.

 

“Ingen er en bedre leder end mig”

Narcissister kan være ekstremt succesfulde i samfund, der belønner selvsikkerhed og selvhævdelse, som f.eks. USA. Narcissister har typisk høje selvvurderede lederevner og autoritet, men disse er dog sjældent fulgt af evnen til at lede. Flere studier har vist, at narcissister ser dem selv som gode ledere og med høj emotionel intelligens. Dette er dog ikke nødvendigvis i overensstemmelse med virkeligheden. Studier af Judge, LePine og Rich fandt, at narcissister i højere grad selvvurderede deres lederskab mere positivt end ikke-narcissister gjorde. Når andre blev bedt om at vurdere en leders evner, blev de narcissistiske ledere dog vurderet mere negativt end de ikke-narcissistiske ledere. På trods af dette efterspørges netop viljen til at lede ofte, mens evnen kan være sværere at undersøge på forhånd.

 

Narcissisten til jobinterview

Til jobinterviews præsterer narcissister generelt set godt, hvilket gør det vanskeligt at fange trækket på dette tidlige tidspunkt. De har tendens til at få mere positive bedømmelser fra jobinterviewere end personer, der scorer lavt på narcissisme. Det skyldes muligvis, at netop interviewsituationen er en situation, hvor narcissistens mørke træk viser sig fra deres bedste side – f.eks. kan deres praleri hjælpe dem til at fremhæve alle (alle!) deres styrker. Man har desuden fundet, at narcissister på baggrund af førstehåndsindtryk bliver vurderet mere venlige, kompetente, åbne og underholdende end personer med lav grad af narcissisme. Narcissister går desuden ofte op i deres udseende, klæder sig smart og udtrykker sig selvsikkert via deres kropssprog. Et højt niveau af narcissisme kombineret med andre faktorer som intelligens og et tiltrækkende udseende kan hjælpe en person på vejen til at få en lederposition. Som Hogan (2007) udtrykte det, kan de mørke træk hjælpe mennesker med at ”get ahead of” (oversat: komme foran), men ikke nødvendigvis ”get along with” (oversat: komme godt ud af det med) andre på arbejdspladsen.Referencer

 • Arvan, M. (2012). A lot more bad news for conservatives, and a little bit of bad news for liberals? Moral judgments and the Dark Triad personality traits: A follow-up study. doi: 10.1007/s12152-012-9155-7.
 • Baughman, H. M., Dearing, S., Giammarco, E., & Vernon, P. A. (2012). Relationships between bullying behaviours and the Dark Triad: A study with adults. Personality and Individual Differences, 52, 571–575.
 • Campbell, W. K., Hoffman, B. J., Campbell, S. M., & Marchisio, G. (2011). Narcissism in organizational contexts. Human Resource Management Review, 21(4), 268-284.
 • Furnham, A. (2010). The Elephant in the Boardroom: The Causes of Leadership Derailment. Basingstoke: Palgrave MacMillan.
 • Furnham, A., Richards, S. C., & Paulhus, D. L. (2013). The Dark Triad of Personality: A 10 Year Review. Social and Personality Psychology Compass, 7, 199-216.
  https://doi.org/10.1111/spc3.12018
 • Furtner, M. R., Rauthmann, J. F., & Sachse, P. (2011). The self-loving self-leader: An examination of the relationship between self-leadership and the Dark Triad. Social Behavior and Personality, 39, 369–380.
 • Glenn, A. L., Iyer, R., Graham, J., Koleva, S., & Haidt, J. (2009). Are all types of morality compromised in psychopathy? Journal of Personality Disorders, 23, 384–398.
 • Grijalva, E., & Harms, P. D. (2014). Narcissism: An integrative synthesis and dominance complementarity model. The Academy of Management Perspectives, 28(2), 108-127.
 • Harms, P. D., Spain, S., & Hannah, S. (2011). Leader development and the dark side of personality. Leadership Quarterly, 22, 495–509.
 • Hogan, R. (2007). Personality and the Fate of Organizations. Mahwah, NJ: Erlbaum
 • Jonason, P. K., Slomski, S., & Partyka, J. (2012). The Dark Triad at work: How toxic employees get their way. Personality and Individual Differences, 52, 449–453.
 • Jones, D. N., Mathieu, C., Neumann, C., Babiak, P., & Hare, R. (2012). The Corporate Dark Triad. Presented at the meeting of the International Association of Management and Business, San Antonio, TX.
 • Judge, T. A., LePine, J. A., & Rich, B. L. (2006). Loving yourself abundantly: Relationship of the narcissistic personality to self- and other perceptions of workplace deviance, leadership, and task and contextual performance. Journal of Applied Psychology, 91(4), 762-776.
 • Larsen, R.S. & Buss, D.M. (2010). Personality psychology, 4th ed. New York: McGraw Hill.
 • Lenzenweger, M. F. (2008). Epidemiology og personality disorders. Psychiatric Clinics of North America, 31, 395-403.
 • Nathanson, C., Paulhus, D. L., & Williams, K. M. (2006). Predictors of a behavioral measure of scholastic cheating: Personality and competence but not demographics. Contemporary Educational Psychology, 31, 97–122.
 • Nolen-Hoeksema, S.,1959-2013. (2011). Abnormal psychology(5. ed. ed.). New York, NY: McGraw-Hill.
 • Millon, T., Davis, R., Millon, C., Escovar, L. & Meager, S. (2000). Personality disorders in modern life. New Yourk: Wiley.
 • Paulhus, D. L., & Williams, K. M. (2002). The dark triad of personality: Narcissism, machiavellianism, and psychopathy.Elsevier IncAcademic Press. doi:10.1016/S0092-6566(02)00505-6
 • Petrides, K. V., Vernon, P. A., Schermer, J. A., & Veselka, L. (2011). rait emotional intelligence and the Dark Triad of personality. Twin Research and Human Genetics, 14, 35–41.
 • Rauthmann, J. F. (2012). The Dark Triad and interpersonal perception: Similarities and differences in the social consequences of narcissism, Machiavellianism, and psychopathy. Social Psychological and Personality Science, 3, 487– 496.
 • Zuroff, D. C., Fournier, M. A., Patall, E. A., & Leybman, M. J. (2010). Steps toward an evolutionary personality psychology: Individual differences in the social rank domain. Canadian Psychology, 51, 58–66.
 • Williams, K. M., McAndrew, A., Learn, T., Harms, P. D., & Paulhus, D. L. (2001). The Dark Triad Return: Entertainment Preferences and Anti-Social Behavior Among Narcissists, Machiavellians, and Psychopaths. Poster presented at the meeting of the American Psychological Association, San Francisco.

Vil du høre mere om PeopleTools’ Profilværktøjer?

Lad os tage en snak om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed i gang