Skrevet af:Poul

Dato: 17. december, 2020

Kender du begrebet ‘de mørke personlighedstræk’?

En organisations medarbejdere kan være dets bedste ambassadører. Det har det øgede fokus på begreber som employee advocacy og employee branding tydeliggjort. Men de kan også være de potentielt værste. For én destruktiv medarbejder kan forårsage meget mere skade, end hvad en loyal medarbejder kan bidrage med. Både internt og eksternt.

Vores adfærd, både privat og professionelt, påvirkes af vores personlighed. I dag er der bred enighed om, at vi skal fokusere på både de ”lyse” og de ”mørke” træk, når vi skal afdække hele personligheden. Nyere forskning viser, at høj integritet og lav grad af mørke personlighedstræk er vigtig for performance. Derudover viser forskning også, at en høj grad af de mørke træk potentielt har stor ødelæggende effekt i en organisation. Her er begrebet ”Dark Triad” essentielt at kende.

 

Hvad er Dark Triad?

Dark Triad er betegnelsen for tre begrebsmæssigt adskilte, men empirisk overlappende personlighedstræk: narcissisme, machiavellianisme og psykopati. Trækkene er subkliniske og indgår ikke i de diagnostiske systemer. De skal forstås som træk, man kan have mere eller mindre af i sin personlighed.

En høj grad af trækkene deler fælles, destruktive elementer som egoisme, følelsesmæssig kulde, manipulation og manglende moral og empati. Herudover deler de ønsket om magt, status og social dominans, hvor personerne er villige til at udnytte andre for at opfylde disse behov.

Trækkene har også følgende kendetegn:

  • dark triad og mørke personlighedstrækMachiavellianisme: I ønsket om at opnå magt og status helliger målet midlet. Personer, der i høj grad besidder dette træk, er strategiske mestermanipulatører, der forfølger langsigtede mål og opbygger ”venskaber” og alliancer for at kunne udnytte disse. De er kalkulerende og i stand til at skifte mellem hårde og bløde manipulationstaktikker, alt efter hvad situationen kræver.
  • Psykopati: Personer, der i høj grad besidder dette træk, ønsker også at opnå magt. Modsat machiavellianisten, som planlægger langsigtet, er en person med psykopatiske træk impulsiv og søger spænding. De udviser kun overfladisk følelsesmæssig respons og mærker f.eks. ikke anger eller skyld. De kan opleves voldsomt charmerende, selvsikre og karismatiske.
  • Narcissisme: Personer med narcissistiske træk stræber efter beundring og anerkendelse fra andre. De udstråler grandiositet, men gemmer ofte et lavt selvværd bagved. De har et oppustet syn på dem selv og mener, at de retfærdigvis fortjener mere end andre. En person, der i høj grad besidder dette træk, er selvcentreret, afhængig af andre for at etablere og opretholde sit selvværd og overfølsom over for kritik, men kan også på overfladen vise stærke relationelle kompetencer.

 

Dark Triad og de mørke personlighedstræk i en organisatorisk kontekst

Vi associerer typisk Dark Triad-trækkene med de mere ekstreme tilfælde, vi f.eks. kender fra kriminelle straffesager. Men forskerne Paulhus og Williams har påpeget, at trækkene skal ses på et kontinuum. Det vil sige, at vi alle besidder dem i større eller mindre grad. Det betyder, at du i enhver organisation med al sandsynlighed vil finde ansatte, der både i høj og i mellemhøj grad besidder mørke personlighedstræk. Ønsket om magt, status og indflydelse gør, at de mennesker helt naturligt vil søge mod poster, som giver disse muligheder. Det kan være som topleder, mellemleder, i bestyrelsen eller en anden nøgleposition, det er muligt for dem at indtage.

Det er dog vigtigt at adskille destruktiv udlevelse af Dark Triad-træk fra adfærd, som måske kan karakteriseres som usympatisk, men som kan være gavnlig og nødvendig i en række situationer og på kort sigt. F.eks. kan en andel af disse træk være nyttige under virksomhedskriser med omlægninger, store fyringsrunder og turn-arounds. En vis grad af følelsesmæssig distance og evnen til at stå imod stort pres kan være altafgørende her. Ligesom en vis grad af narcissisme f.eks. kan være fordelagtigt i opstartsperioder og kaotiske situationer pga. de sociale færdigheder, retoriske virkemidler og karisma, der kan inspirere andre og skabe følgeskab.

 

Hvornår bliver adfærden destruktiv?

Selvom det i visse situationer kan være givende med personer, der i nogen grad besidder trækkene, har personer med høje Dark Triad-træk typisk på sigt en særdeles giftig indflydelse på deres omgivelser og arbejdsplads. Men hvornår går de fra at være charmerende og karismatiske til giftige og destruktive?

Personer med et destruktivt niveau af disse træk viser sig typisk fra sin bedste side, hvis der er et formål med det. Har vedkommende noget på spil eller interesse i at skjule sin ”sande natur”, kan han/hun fremstå behagelig, kollegial og arbejdsom. De ”mørke” træk bliver først tydelige, når personen ”bare er sig selv”, stresset, distraheret eller på anden måde mindre årvågen over, hvordan han/hun opfattes. I hvor høj grad og hvordan den destruktive adfærd kommer til udtryk afhænger ofte af omkringliggende faktorer. F.eks. hvor stor magt personen reelt har, og hvor stabil og velfungerende organisationen og ledelsesstrukturen er.

Sidder personen i en lederstilling, har den destruktive adfærd ofte konsekvenser, der spreder sig som ringe i vandet og påvirker hele organisationen. Det kan f.eks. være i form af stress, konflikter, mobning, hævnakter med deraf følgende højt medarbejderfravær og -omsætning, faldende produktivitet samt lav følelse af socialt ansvar. Selvom disse personer stræber efter stillinger forbundet med magt og succes, er de typisk ikke reelt interesserede i ledelsesopgaven. Forskning viser, at personer med høje Dark Triad-træk typisk vurderer egne lederevner højt, mens tendensen er, at de ansatte oplever dårligere lederevner og -præstationer end hos ledere, der i mindre grad besidder trækkene.

 

Hvordan identificerer du de mørke personlighedstræk?

Hvis en person med høje Dark Triad-træk er så dygtig til at skjule sine mørke sider, når der er noget på spil, hvordan skal vi så blive opmærksomme på trækkene, før en f.eks. ansættelse eller forfremmelse finder sted? Det er desværre ikke så let.

Personer, der i høj grad besidder Dark Triad-træk, er ofte velbevandrede i manipulation og forførelse. Det gør dem dygtige til at aflæse sociale situationer og tilpasse sig dem taktisk. Når de ønsker det, kan de udstråle mange af de træk, vi ønsker fra ledere og ansatte med passende mængde af charme, robusthed og karisma. Derfor giver de ofte gode førstehåndsindtryk og præsterer generelt bedre i interviewsituationer end dem, der scorer lavere på trækkene.

Det gør det utrolig vanskeligt at spotte den destruktive Dark Triad-kombination i rekrutteringsprocesser. Selv for garvede rekrutteringsspecialister er det næsten umuligt at opfange dette på den korte tid, en sådan proces varer. Personprofiler og integritetstest, strukturerede interviews, gruppeassessment og referencer (nedadtil er ofte bedst) kan hjælpe med afdækningen og være med til at indikere, om der er noget, som skal udforskes dybere.

Dernæst viser forskning, at højt placerede personer i erhvervslivet med høje Dark Triad-træk ofte er meget intelligente. Dette kan gøre det endnu vanskeligere at identificere trækkene. Uden en meget høj intelligens ville personerne formentlig aldrig have været i stand til at få den succes, vi ser, de har. Karikeret kan man, som en samarbejdspartner engang udtrykte det, sige: Enten kommer de til tops eller i fængsel.

 

Sådan håndterer du Dark Triad-personligheder

Alle organisationer kan møde en Dark Triad-personlighed med mørke personlighedstræk. Derfor er det vigtigt at vide, hvordan man mest hensigtsmæssigt håndterer en sådan situation.

Den destruktive Dark Triad-kombination hos en ansat mærkes oftest nedad i hierarkiet. For medarbejderne kan det være rigtig svært at bryde med eller gøre opmærksom på disse træk pga. de betydningsfulde alliancer, det typisk er lykkedes personen at skabe. Hører man som leder eller i HR fra medarbejdere, der beskriver den destruktive adfærd, er det vigtigt at være nysgerrig, lyttende og støttende overfor budbringeren. Måske er der noget om det, og konfliktparten kan meget vel vise forskellig adfærd imod HR eller ledelsen og til sine medarbejdere.

Er der tale om full-blown narcissisme, psykopati eller machiavellianisme, skal du være villig til at fjerne det destruktive individ fra organisationen om nødvendigt. Den kendte talemåde ”Hire for personality – Train for skills”  kan synes passende her. Sørg for rygdækning i form af veldokumenteret bevismateriale, for den afsatte medarbejder vil formentlig være forberedt til tænderne og overbevist om egen uskyld.

Hvis du har en person ansat, der tydeligt besidder Dark Triad-trækkene (på et niveau, hvor det til tider er problematisk, men oftest fungerer godt på grund af opgaven), skal man kende til risikoen for de mulige langsigtede konsekvenser og hele tiden forholde sig til det. Besidder personen en ledelsesposition, er det en god idé, at nærmeste leder er særligt opmærksom på at monitorere vedkommende, så situationen ikke løber løbsk. Vær opmærksom på, hvordan Dark Triad-personen behandler personer, der, ud fra eget perspektiv, er mindre betydningsfulde, hvilke alliancer der opbygges omkring personen, og hvordan trivslen er blandt medarbejderne.

I organisationen er det vigtigt at etablere klare normer for kollegial opførsel, gode beslutningsprocesser og understøtte en god kultur med klare værdier. Når en stærk organisationskultur er på plads, vil adfærd, der afviger fra den dominerende kultur, blive identificeret meget tidligere.

 

Kilder

  • Cohen, Aaron. Counterproductive Work Behaviors. Understanding the Dark Side of Personalities in Organizational Life. Routledge, 2018.
  • Furtner, Marco R., Maran, Thomas & Rauthmann, John F. “Dark Leadership: The role of leaders’ Dark Triad personality traits.” Leader Development Deconstructed, ed. Clark, M. G. & Gruber, C. W. Springer, 2017: 75-99.
  • Jonason, Peter K., Slomski, Sarah & Partyka, Jamie. ”The Dark Triad at work: How toxic employees get their way.” Personality and Individual Differences. Vol. 52 (2012): 449-453.
  • LeBreton, James M., Chiverdecker, Levi K., & Grimaldi, Elizabeth M. “The Dark Triad and Workplace Behavior.” Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior. Vol. 5 (2018): 387-414.
  • Paulhus, D. L., & Williams, K. “The Dark Triad of personality: Narcissism, Machiavellianism, and Psychopathy.” Journal of Research in Personality. Vol. 36. No. 6 (2002): 556-563.

 

Vil du høre mere om PeopleTools’ Profilværktøjer?

Lad os tage en snak om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed i gang