Skrevet af:Poul

Dato: 23. september, 2020

Hjemmearbejde er blevet “the new normal”

Hvad vi for bare et par år siden troede lå langt ude i fremtiden, er i dag virkeligheden for mange: nemlig dét at arbejde hjemmefra.

For nogle er det et drømmescenarie. Muligheden for at sove en smule længere uden at skylle bekymre sig om lange trafik køer eller at kunne arbejde fra sofaen i joggingbukser. Men for andre kan det have en negativ effekt på arbejdsmotivationen. For dem kan det være svært at omstille sig og betragte privathjemmet som en arbejdsplads.

Så hvordan fastholder vi fokus på vores arbejde, når vi i langt højere grad er omgivet af “fristelser” uden kolleger eller en chef til at “holde os i ørene”? Hvordan opretholder vi arbejdsmotivationen, når muligheden for afslapning og Netflix konstant er lige foran os?

Manglende arbejdsmotivation kan naturligvis skyldes mange faktorer – både personlige og arbejdsrelaterede.

Vi har samlet 7 tips til, hvad du kan gøre for at bevare arbejdsmotivationen, når du arbejder hjemmefra.

 

7 tips: Sådan bevarer du arbejdsmotivationen ved hjemmearbejde

Tip 1: Adskil arbejde og fritid

Når man arbejder hjemmefra, kan det være svært at skelne mellem arbejdstid og fritid. Det kan være udfordrende at ryste fristelsen af sig til at slænge sig i sofaen foran tv’et, ordne praktiske gøremål i hjemmet eller måske arbejde nonstop.

Planlæg og struktur hvornår du bør/skal arbejde, og hvornår du bør/skal holde fri. Det gør det nemmere at styre din work-life balance.

Lav et skema for, hvornår du “møder ind”, holder frokostpause og “stempler ud” – suppler evt. med en alarm, der ringer og minder dig om, at nu har du fri. På den måde kan du simulere følelsen af at “gå på arbejde”.

Lav være med at glemme den struktur og de rutiner, du ellers ville have i hverdagen. F.eks. først at gå i gang med indkøb, madlavning, rengøring, osv. til din arbejdsdag er slut. Det er med til at tydeliggøre over for både dig selv og dine omgivelser, hvornår du er på arbejde, og hvornår du har fri.

Sørg for at arbejdstid er arbejdstid, og fritid er fritid, så du ikke er “på” hele dagen.

 

Tip 2: Drop nattøj og joggingbukserne

For nogle er det utroligt fristende at iføre sig det mest behagelige tøj, som overhovedet muligt. For uden kolleger omkring sig og møder i kun virtuel form, hvorfor så klæde sig ”ordentligt” på?

Faktisk er der også en psykologisk grund til det!

Undersøgelser viser, at når vi ifører os et stykke tøj, vil vi typisk ”påtage” os de egenskaber, som er forbundet med tøjet. Meget tøj har nemlig symbolsk betydning for os, og uanset om det er ”professionelt arbejdstøj” eller ”afslappende weekendtøj”, så vil hjernen automatisk opføre sig på måder, der er i overensstemmelse med tøjets symbolske betydning.

Det vil sige, at du sandsynligvis er mere tilbøjelig til at være mere afslappet og mindre produktiv, hvis du har joggingtøj på.

 

Tip 3: Lav et “rigtigt” hjemmekontor

De fleste af os har nok prøvet at arbejde hjemmefra siddende ved spisebordet eller i sofaen – men det er ikke holdbart i længden.

Det optimale vil selvfølgelig være at have et hjemmekontor. Det gør det nemmere både at simulere det kontormiljø, du er vant til, og rent fysisk ”gå på arbejde” samt lukke døren, når du holder fri. Hvis ikke hjemmet tillader det, så er det vigtigt at få indrettet en ordentlig arbejdsplads, hvor du har plads til din computer og de øvrige ting, du har brug for.

Dét, at ”ankomme” til arbejdspladsen om morgen, vil hjælpe dig til at komme i ”arbejds”-mode. På samme måde kan dét at forlade din hjemmearbejdsplads, når din arbejdsdag er forbi, hjælpe dig med at koble fra. Derfor er det også vigtigt, at du ikke ”spreder” arbejdet over hele dit hjem. Selvom det kan være fristende at gå fra skrivebordet til sofaen til sengen, kan det gøre det sværere at holde arbejdet adskilt fra hjemmelivet.

Sørg også for at have relevant udstyr, så du har det optimale setup til hjemmearbejdet. Det kunne f.eks. være en mus, ekstra tastatur og skærm, så du ikke skal sidde foroverbøjet foran computeren. Derudover kan du også tænke i lidt kreative løsninger. Er du f.eks. vant til et hæve/sænke-skrivebord på arbejdspladsen? Så kan du stille et strygestativ op og klodse den bærbare op med bøger, så den kommer op i en passende højde. Vupti! Så har du et hjemmelavet hæve/sænke-bord.

 

Tip 4: Husk pauser

Bare fordi du arbejder hjemmefra, er det ikke lig med, at du skal arbejde konstant. Husk at holde pauser.

Tænk over det: når du er på det ”rigtige” kontor, arbejder du heller ikke hele tiden. Du har sandsynligvis nogle naturlige pauser og afbræk i løbet af arbejdsdagen. F.eks. når du smalltalker med en kollega, venter på kaffen ved kaffemaskinen eller går en ”længere” tur for at komme på toilettet. Uanset om det bare er at småsnakke med en kollega et par minutter, frokost i kantinen, møde i et andet lokale eller noget helt fjerde.

Nu hvor du måske kun har et par skridt til køkkenet eller toilettet og mødelokalerne alle er online, så giv dig selv lov til at tage nogle pauser i løbet af dagen, hvor du lige får bevæget kroppen og ”nulstillet” hjernen. Evt. Du kan f.eks. gå udenfor og trække lidt frisk luft fem minutter hver time i løbet af arbejdsdagen. På den måde får du en naturlig pause med frisk luft til hjernen, bevæget kroppen og ro til hovedet.

 

Tip 5: Opstil deadlines og mål

Når vi arbejder på et ”rigtigt” kontor, er der mange faktorer/betingelser, som har en motiverende indflydelse/effekt på vores arbejdsopgaver og -dag. At opstille deadlines og mål for dig selv derhjemme kan hjælpe dig med at få noget af den struktur skabt.

Prøv at dele en stor opgave op i mindre opgaver og opstil deadlines for, hvornår hver delopgave skal være færdig. Selvom disse deadlines er vilkårlige, kan de give dig en følelse af at blive holdt ansvarlig for noget, samt en succesoplevelse, når du færdiggør opgaven inden for deadline. Prøv også at opstille deadlines og mål for din arbejdsdag. Man siger, at ens opgaver ”udvides” til den tid, der er tildelt dem. Så dét at sætte deadlines, mål og delmål for din arbejdsdag kan måske styrke din arbejdsmotivation og sikre din effektivitet samt produktivitet, så du når de opgaver, der forventes af dig.

 

Tip 6: Husk den virtuelle samhørighed

Vi er sociale væsner, der har brug for samhørighed, feedback, anerkendelse og at føle os betydningsfulde i et fællesskab. Hvis vi ikke får ikke opfyldt disse behov, kan det have en negativ effekt på vores arbejdsmotivation. Det er derfor vigtigt, at selvom du arbejder hjemmefra i en kortere eller længere periode, stadig at dyrke det kollegiale fællesskab.

Til det kan du f.eks. bruge de virtuelle muligheder, såsom Zoom, Skype, Google Hangouts, osv. til at tale med dine kolleger. Følg op på hvordan det går hos hinanden – både med arbejdsopgaverne og personen. Plejer du at hyggesnakke med en kollega på kontoret om jeres weekend, så ræk ud til din kollega og smalltalk i et par minutter i telefonen eller virtuelt. Små interaktioner som disse kan række langt og betyde meget for din arbejdsmotivation på ”hjemmekontoret”.

I kan også arrangere korte virtuelle møder et par gange om ugen, hvor I tjekker ind med hinanden for at høre, hvordan det går. En anden mulighed er at holde kaffepauser sammen et par gange om ugen eller spise frokost sammen over video. Det vigtige er, at det ikke altid bør handle om det faglige, når I mødes virtuelt – det vil nemlig styrke jeres oplevelse af at være en del af det sociale, kollegiale fællesskab.

 

Tip 7: Hvad virker motiverende på dig?

ipad caseVi betragter ofte arbejdsmotivation som noget flygtigt og ukontrollerbart – enten har vi det eller ikke. Det er let at blive i denne tro og vente med at påbegynde en opgave, indtil motivationen ”rammer os”. Men virkeligheden er, at motivationen er noget, der kan styrkes.

Så prøv at tænke over, hvad der plejer at motivere dig i dit job. Hvornår oplever du, at opgaver er sjove og givende? Hvilke opgaver er energidrænende? Prioriter at lave opgaver på daglig basis, som motiverer dig og giver dig energi samt overskud til at klare de mindre spædende og drænende opgaver, der skal laves.

Dog er det vigtigt at huske på, at arbejdsmotivation er subjektivt og individuelt. Der findes derfor ikke en overordnet opskrift, som passer perfekt til alle. Du skal derfor også afprøve forskellige strategier for at udforske og finde ud af, hvad der virker for dig.

Vil du høre mere om PeopleTools’ Profilværktøjer?

Lad os tage en snak om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed i gang