Skrevet af:Poul

Dato: 23. maj, 2023

Sådan vælger du den rigtige testleverandør

Hvordan vælger man den rigtige testleverandør?

Når du skal vælge en udbyder af personprofiler, er det afgørende, at du træffer beslutningen på et oplyst grundlag.

Personprofiler spiller en vigtig rolle i både rekrutteringsprocessen og udvikling af leder eller medarbejdere og kan give indsigt i kandidaters eller medarbejders kompetencer og potentialer. Men med så mange udbydere på markedet kan det være noget af en jungle at navigere i. Derfor er det afgørende at vide, hvad man skal være opmærksom på for at sikre den rette udbyder.

I denne artikel gør vi dig klogere på, hvilke enkelte – men vigtige – overvejelser, du bør have dig i tankerne, når du vælger en udbyder. Er du i tvivl eller har spørgsmål er du også altid velkommen til at kontakte os for at få en snak om, hvordan PeopleTools værktøjer kan hjælpe dig i en rekrutterings- eller udviklingsproces.

4 ting du skal tage højde for, når du vælger testudbyder

1) Matcher testudbyderen dine krav og behov

Inden du vælger en testudbyder, er det vigtigt at have gjort sig klar, hvad ens forventninger, krav og behov er til personprofilen og testudbyderen. Det er vigtigt at finde en udbyder, der kan leve op til disse. Dette for at sikre, at man får nogle værktøjer, der er i overensstemmelse med det formål, man ønsker at bruge dem til.

F.eks. kan det være relevant om, man skal bruge værktøjet til rekruttering, udvikling, teambuilding eller måske en kombination af alle tre, og i så fald hvad det betyder for den viden, man ønsker at få ud af profilerne. Måske man har brug for et meget præcist profilværktøj, der kan afdække mange nuancer ved personen, men som også kan være ret omfattende. Eller man kan have brug for et mindre omfattende værktøj, der er nemmere at gå til og god til at skabe en indsigtsfuld dialog.

Ligeledes bør man også overveje, hvordan ens forbrug ser ud både ift. antallet af profiler og certificeringer. Her kan man overveje, om man har brug for abonnementsløsninger, kliksystemer eller styk pris-aftaler. Derudover bør man også tænke ind, hvor ofte man har brug for certificeringer, hvad er prisen for disse og hvor omfattende er de.

En sidste ting, der kan være relevant at overveje, kan være, hvad testudbyderen tilbyder af service og support. Er der brug for meget sparring, mange hjælpeværktøjer eller måske at man kan besvare profilspørgeskemaet på flere sprog, bør man også have dette med i sine overvejelser, inden man vælger testudbyder.

2) Profilværktøjets kvalitet

Når du skal vælge en testudbyder, er det ikke nok, at udbyderen matcher dine krav og behov.

Hvis du skal have værdifuld indsigt i en kandidat eller medarbejders personprofil, er det også alt afgørende, at værktøjets kvalitet er høj.

To af de vigtigste mål for dette er, hvorvidt værktøjet har en høj validitet og reliabilitet.

Validitet

Validitet omhandler, hvorvidt værktøjet rent faktisk måler på det, som det hævder at måle.

Hvis du f.eks. ønsker at vide noget om en persons grad af ekstroversion, så er det vigtigt, at de spørgsmål, der knytter sig til at måle dette træk, også omhandler personens grad af ekstroversion, og ikke i virkeligheden omhandler personens grad af samvittighedsfuldhed.

Det er derfor nødvendigt, at profilværktøjet er validt, hvis det skal kunne fortælle noget om personens reelle adfærd, kompetencer eller personlige karakteristika. Hvis profilværktøjet derimod ikke er validt, kan det føre til fejlagtig eller misvisende information om personen.

Når man ønsker at undersøge et profilværktøjs validitet, kan man bl.a. kigge på, om den er baseret på solid forskning og teori. Her er teorien om Big Five eller Hexaco to eksempler på anerkendte personteorier indenfor dette område.

Man kan også undersøge validiteten af et profilværktøj ved at sammenligne med andre eksisterende og valide personprofilsværktøjer. Her skal der gerne være en høj korrelation mellem disse forskellige værktøjer, hvis de påstår at måle det samme fænomen.

En valid personprofil er afgørende for at træffe velinformerede beslutninger og stille de rigtige spørgsmål i dialogen med kandidaten eller medarbejderen. Du skal derfor altid spørgedin testudbyder, hvordan de har valideret deres spørgeskema, og hvilke resultater de har opnået.

Reliabilitet

Reliabilitet er et andet vigtig mål for kvaliteten af en personprofil.

Reliabiliteten omhandler et profilværktøjs pålidelighed, og kan sige noget om, hvor stabile værktøjets resultater er over tid og under forskellige omstændigheder. En pålidelig personprofil vil være i stand til at fremvise resultater, der i et stort omfang er ens og med en høj grad af sammenlignelighed ved gentagne besvarelser, så længe der ikke er sket store ændringer i personens liv.

Der er forskellige måder at vurdere en personprofils reliabilitet.

Et meget almindelig mål for dette er den såkaldte test-retest reliabilitet. Dette indebærer, at man beder en gruppe personer tage profilspørgeskemaet på et tidspunkt og igen på et senere tidspunkt eks. 4 måneder efter første gang. Her skal de to besvarelser gerne være så ens som mulige og have en så høj korrelation som muligt. En tommelfingerregel for dette mål er, at en test gerne skal have en korrelationskoefficient på 0,8, når man måler over 3 måneder.

En anden form for reliabilitet er intern reliabilitet, som kan måles vha. Cronbach´s alpha. Denne form for reliabilitet omhandler, hvorvidt der er sammenhæng mellem de forskellige spørgsmål og måler altså, hvor godt de enkelte dele i spørgeskemaet måler det samme træk. Hvis en personprofil har høj intern reliabilitet, betyder det, at hvis en person scorer højt på et bestemt træk i en del af spørgeskemaer, så bør de også have tendens til at score højt indenfor andre spørgsmål, der måler det samme træk. Denne form for reliabilitet måles som nævnt med Cronbach´s alpha. Her er en tommelfingerregel, at denne gerne skal ligge på omkring 0,7 for, at man kan sige, at profilen har en høj intern reliabilitet.

En pålidelig personprofil kan give dig større tillid til de oplysninger og indsigter, den giver. Det er derfor vigtigt at vælge en udbyder, der tilbyder profilværktøjer med høj reliabilitet, så du er sikret pålidelige og konsistente resultater

3) Hvad er formålet med profilen?

Når du skal vælge en testudbyder, er det også vigtigt at være opmærksom på, om personprofilen er ipsativ eller normativ. Dette har nemlig betydning for, hvordan oplysningerne fra profilspørgeskemaet bliver analyseret og fortolket, og dermed også hvilken type af indsigt profilværktøjet kan give.

Ipsativ personlighedstest

En ipsativ personprofil sammenligner profilbesvarelsen med personen selv, og derfor kan man også kun fortolke profilens resultater ud fra personen. En sådan personprofil vil derfor kun kunne fortælle noget om, hvor henne personen er stærkest eller hvilke præferencer, der er mest fremtræden sammenlignet med personens andre styrker eller præferencer.

F.eks. vil en sådan personprofil kunne fortælle, at en person er mere struktureret og analytisk end relationel. Den kan derimod ikke sige, at personen er mere struktureret end normen, da dette kræver en normbaserede test.

Normativ personlighedstest

En normbaserede personprofil sammenligner personens besvarelse med en normgruppe, også kaldt en referencegruppe. Her vil man altså få information om, hvorvidt en person er mere eller mindre ekstrovert sammenlignet med referencegruppen.

Ved en normbaseret test er det vigtigt at være opmærksom på, hvordan en sådan referencegruppe ser ud, og om gruppens karakteristika stemmer overens med testpersonens karakteristika. Dette kan både være ud fra alder, køn, nationalitet, kultur, erhvervserfaring og stilling. F.eks. vil en høj score på trækket ekstroversion komme til udtryk på en anden måde, hvis personen er fra Kina end hvis personen er fra USA.

Ligeledes kan der være forskel på, hvordan en referencegruppe baseret på ledere vil se ud sammenlignet med en referencegruppe, der består af nyuddannede. Ens normgruppe og dennes karakteristika vil altså påvirke, hvordan testens resultater vil blive fortolket.

Det er vigtigt at vælge den rigtige type personprofil baseret på dine specifikke behov og formål. Overvej om du har brug for en profil, der fokuserer på personens interne forskelle (ipsativ), eller om du har behov for at sammenligne data mellem forskellige individer og en referencegruppe (normativ). Begge tilgange kan give værdifuld indsigt, men det er afgørende at vælge den, der passer bedst til dine specifikke mål og anvendelsesområder.

4) Overholder testleverandøren GDPR?

Når du skal vælge en testudbyder, er det vigtigt, at deres håndtering af de persondata, de får, er sikker og overholder gældende GDPR.

Når du arbejder med personprofiler, kan der være indsamling af følsomme og fortrolige oplysninger om enkeltpersoner. Det er derfor afgørende, at en udbyder har passende foranstaltninger for at beskytte fortroligheden og sikkerheden af de personlige oplysninger, der indsamles og behandles som en del af profileringen.

Du skal bl.a. være opmærksom på følgende:

  • Undersøg udbyderens databeskyttelsespolitik for at sikre, at de overholder gældende databeskyttelseslovgivning og har klare retningslinjer for, hvordan personlige oplysninger behandles og beskyttes
  • Undersøg om udbyderen tilbyder mulighed for at behandle og rapportere personprofilerne på en anonym måde, så individuelle data holdes fortrolige og ikke kan spores tilbage til enkeltpersoner
  • Vælg en udbyder, der kun indsamler og behandler de nødvendige oplysninger til formålet med personprofilering og undgår unødvendig indsamling af personlige data
  • Spørg testudbyderen om deres metoder til at opbevare og sikre data. De bør have passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger på plads for at beskytte mod uautoriseret adgang, tab eller misbrug af personlige oplysninger.
  • Vær sikker på, at du indgår en skriftlig aftale med udbyderen, der tydeligt definerer deres forpligtigelser og ansvar som databehandler, herunder beskyttelse af personlige oplysninger og overholdelse af relevante databeskyttelsesbestemmelser

Ved at vælge en udbyder, der prioriterer beskyttelse af persondata, kan du være sikker på, at de nødvendige foranstaltninger er truffet for at sikre fortrolighed og sikkerhed i forbindelse med personprofiler.

At din udbyder overholder den gældende databeskyttelseslovgivning, er afgørende for at opretholde tilliden hos de enkeltpersoner, der skal have lavet en personprofil.

Sådan kommer du videre med valget af testleverandør

Valget af testudbyder, når du skal anvende personprofiler, er en vigtig beslutning, der kan have stor betydning, hvad enten du ønsker at anvende dem til rekruttering, udvikling eller noget tredje. Forhåbentlig er du nu blevet lidt bedre forberedt til at tage dette valg.

Husk, som altid før du tager en vigtig beslutning, at undersøge området grundigt og sammenligne flere udbydere, før du træffer dit endelige valg, så du får en udbyder, der kan levere personprofiler af høj kvalitet og som skaber en reel værdi for din virksomhed.

Vil du høre mere om PeopleTools’ Profilværktøjer?

Lad os tage en snak om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed i gang