Skrevet af:Poul

Dato: 17. januar, 2019

De seneste år er ”ekstrovert” blevet en stadig hyppigere del af eksempelvis jobannoncer og anses som et attraktivt træk på arbejdspladsen. Men ligesom der findes mange formodninger og misforståelser om introverte, findes der også mange fejlantagelser om de ekstroverte.

 

Hvad betyder ekstrovert?

Som artiklen ”Lynkursus i Jungs typologi: introvert og ekstrovert” beskriver, er ekstroversion en indstilling til omverdenen. Om man er ekstrovert eller introvert afhænger bl.a. af, blodgennemstrømningen i hjernen samt hjernens reaktion på dopamin. Hvor man befinder sig på det ekstroverte/introverte kontinuum, påvirker alle områder i livet.

Kendetegnet ved ekstroverte er, at de henter deres energi fra den ydre verden: fra aktiviteter, mennesker, ting og steder. Samtidig bruger ekstroverte helst deres energi sammen med andre. Ekstroverte kan måske ligefrem opleve, at det er svært at tænke, hvis de ikke taler med andre. Det er først, når tankerne er delt med andre, at de får rigtig klarhed over oplevelser og tanker.

Ekstrovert-faktoren selvfølgelig spiller en rolle i forhold til, om vi oplever personen, vi møder, som f.eks. åben, umiddelbar og imødekommende eller tilbageholdende, afventende og reserveret. Men ekstrovert-faktoren kan ikke tage æren for det hele. For også andre faktorer kan være med til at forstærke det ekstroverte træk – og dermed også misforståelserne om de ekstroverte.

 

Hvilke misforståelser møder ekstroverte?

1) Ekstroverte er dårlige til at lytte

En ekstrovert får som nævnt energi af og har behov for samvær og dialog med andre. Derfor vil en ekstrovert højst sandsynligt også snakke mere end en introvert. Men dette er ikke lig med, at den ekstroverte er dårlig til at lytte. Hvis en ekstrovert i en samtale bryder ind med bemærkninger og kommentarer, skyldes det højst sandsynligt, at emnet har fanget personens interesse.

 

2) Ekstroverte er overfladiske

Ligesom ekstroverte har fået mærkatet ”dårlige lyttere”, har de også fået mærkatet ”overfladiske”. Dette kommer muligvis af, at ekstroverte kan have gang i mange ting og har brug for mere stimuli end introverte.

 

3) Ekstroverte er altid positive

Ekstroverte kan være både positive og negative! Lige så medrivende og synlige ekstroverte kan være i deres begejstring og positivitet, lige så tydelige og synlige kan de være, når de er modstander af noget. De er jo i høj grad påvirket af omverdenen, så de vil også blive præget af om det miljø, de er i, er positivt eller negativt.

 

4) Ekstroverte taler, før de tænker

Hvor den introverte tænker for at tale, taler den ekstroverte ofte for at tænke. De kommunikerer ofte spontant og udadvendt, hvilket kan betyde, at der indimellem bliver sagt ting, der ikke altid er helt gennemtænkt. Men det er vigtigt at huske på, at dette ikke altid er tilfældet. For mange ekstroverte gælder det nemlig, at de former deres idéer og tanker, mens de taler. De taler højt med sig selv og ”hører” måske sig selv bedre på denne måde. Dette bliver også forstærket hvis personen er impulsiv af adfærd, hvilket ikke nødvendigvis hænger sammen med at være ekstrovert.

 

5) Ekstroverte er aldrig generte

Alle kan være generte – også ekstroverte. Selvom de søger andres selskab, kan introverte sagtens føle sig usikre og utilpasse i grupper. Ifølge Susain Cain lider mange ekstroverte af sceneskræk, og TV-personligheden David Letterman er et eksempel på en kendt ekstrovert, som er genert.

 

6) Ekstroverte er temperamentsfulde

Fordi en ekstrovert person ofte er mere tilbøjelig til at dele sine tanker og oplevelser med omverdenen, kan de muligvis også opleves mere passionerede. Men dette er ikke lig med, at de er mere temperamentsfulde end introverte, det afhænger også af, om man er følsom og ens evne til selvkontrol. En ekstrovert er højst sandsynligt bedre til at dele, når de er frustrerede, end introverte er. Derfor oplever man måske ikke, når en introvert er sur/vred.

 

7) Ekstroverte er socialt velfungerende

Én af kendetegnende ved ekstroversion er, at man får energi sammen med andre. Det er derfor rigtig nok, at ekstroverte gerne vil være sociale og sammen med andre mennesker. Men dette gør dem ikke nødvendigvis socialt velfungerende! Nogle ekstroverte oplever f.eks., at fordi de betragtes som dominerende eller irriterende, støder de andre fra sig. Ekstroverte er ikke nødvendigvis mere udfarende, livlige eller socialt velfungerende end introverte, men deres fokus ligger uden for dem selv.

 

8) Ekstroverte er fødte ledere

Når vi forestiller os en effektiv og dygtig leder, er det typisk billedet af et dynamisk, karismatisk og kommunikerende individ, der er dygtig til at motivere og inspirere en gruppe medarbejdere. Disse træk forbindes ofte med ekstroverte personer. Det er derfor ikke underligt, at mange tænker, at ekstroverte er mere succesfulde ledere end introverte.

Men hvorvidt en leder er succesfuld eller ej, afhænger af meget mere end om denne er introvert eller ekstrovert – de har bare hver deres styrke. Faktisk har studier vist, at introverte i visse sammenhænge er bedre ledere end ekstroverte.

 

9) Ekstroverte er altid på

Selvom ekstroverte trives i selskab med andre og nyder at være på, kan de også “få nok”. Lige som introverte kan blive stressede og deprimerede, kan ekstroverte ligeså. Det er plausibelt, at introverte muligvis er bedre til at lytte til den indre stemme, som siger, at de skal slappe af og sætte tempoet ned, end ekstroverte er.

 

10) Ekstroverte elsker åbne kontorlandskaber

Selvom ekstroverte får energi af at være sammen med andre og er orienteret mod den ydre verden, er et åbent kontorlandskab ikke nødvendigvis det bedst for en ekstrovert person.

F.eks. kan det være svært for ekstroverte at koncentrere sig og fokusere, når der foregår en masse andre (spændende) ting i rummet. De har det sjovt, men det er ikke sikkert, de får lavet så meget.

Kilder

  • Saunderson, Roy (2017). “Why Introverts Also Make Great Leaders.” Training, 62-63.
  • Farrell, Maggie (2017). “Leadership Reflections: Extrovert and Introvert Leaders.” Journal of Library Administration, vol. 57, no. 4, 2017, 436-443.
  • Cain, Susan. Ro. Styrken ved at være introvert i en højtråbende verden. Oversat af Eva Hage, don max, 2013.
  • Kahnweiler, Jennifer B. Når introverte og ekstroverte skaber resultater sammen. Det geniale ved modsætninger. Oversat af Annette Rosenberg, Dansk Psykologisk Forlag, 2016.
  • Laney, Marti Olsen. Fordelen ved at være indadvendt. Oversat af Otto Sigvaldi, Borgens Forlag, 2004.

Vil du høre mere om PeopleTools’ Profilværktøjer?

Lad os tage en snak om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed i gang