Faldgrubeprofil

faldgruber

Værktøjet, der stiller skarpt på skyggesider

Faldgrubeprofilen er et værktøj, der giver værdifulde informationer omkring personer adfærd.  Den kortlægger de uhensigtsmæssige adfærdsmønstre, der opstår, når en styrke bliver ”overbrugt”. En af de grundlæggende forståelser i en personprofil er, at jo mere markant, en score er på et persontræk, des mere udtalt vil de styrker, der forbindes med persontrækket også være. 

Dette betyder også, at når man er markant på et persontræk, så vil de faldgruber eller uhensigtsmæssigheder, der kendetegner faktoren også være mere udtalte. 

Faldgrubeprofilen afdækker normale, individuelle forskelle og tager udgangspunkt i forskningslitteratur om subkliniske træk. Subkliniske træk er træk, der ikke møder de diagnostiske kriterier for en klinisk diagnose, dvs. vi befinder os indenfor, hvad man kan kalde ”normalspektret”, dog kan de stadig være associeret med negative konsekvenser og påvirke ens personlige og professionelle liv. 

Brug Faldgrubeprofilen, når du vil…

  • Skabe et stærkere beslutningsgrundlag ved ansættelse af ledere og nøglepersoner
  • Hvis du er særligt usikker på en kandidats adfærd og præferencer i forhold til en stilling og virksomhedens kultur
  • Til udvikling af ledere, når de skal have dybere indsigt i egen adfærd, motivation og reaktioner under pres
  • Talentprogrammer og lederafklaringsprogrammer til at skabe indsigt i forhold til at arbejde med eks. ledelse

Fakta om Faldgrubeprofilen

Omfang: 284 spørgsmål inkl. PTB6

Besvarelse: Ca. 35-40 min.

Rapporter: En særskilt faldgrubeprofil, der afdækker 12 subkliniske persontræk med særligt relevans for adfærden under pres

Sprog: Dansk (snart engelsk og polsk)

Normativ profil

Certificering: 1 certificeringsdag med selvstudium til forberedelse