PeopleTools Fundamental6

Godt samarbejde styrkes ved at kende hinandens præferencer og arbejdsadfærd

Når det handler om at følge med på et krævende og konkurrencepræget marked, der er i konstant udvikling, skal virksomheder og organisationer være i stand til at anvende og udnytte medarbejdernes kompetencer og kvalifikationer til fulde. Derfor er velfungerende teamwork og stærkt samarbejde afgørende. For når man er i stand til at kombinere og udnytte hinandens styrker og forskelligheder, har man meget større chancer for succes.

Én af forudsætninger for godt samarbejde er, at man forstår, accepterer og værdsætter, at mennesker er forskellige med forskellige fagligheder og personlige kompetencer – og at disse forskelligheder er en ressource, som kan og skal udnyttes. Et godt samarbejde styrkes altså ved at kende hinandens præferencer og arbejdsadfærd.

 

Brug PeopleTools Fundamental6, hvis du vil…

 • Styrke samarbejdet og øge temaets potentiale i opgaveløsningen til gavn for organisationen
 • Styrke den enkelte medarbejders udvikling og trivsel
 • Bruge valide personlighedstest som grundlag for fremtidige handlingsplaner til at forbedre gruppens fælles samarbejde og resultatskabelse
 • Gøre det nemt for individet at arbejde med sin egen profil gennem en opmærksomhed på egne styrker og eventuelle udviklingsmuligheder i gruppen

Fakta om PeopleTools Fundamental6

Omfang: 82 spørgsmål

Målgruppe: Teams på alle organisatoriske niveauer – og i både små som større grupper

Besvarelse: Ca. 15 min.

Rapporter: Profildiagrammer, teamroller samt teamets samlede profil

Introduktion: 1 dag – forudsætter, at du er certificeret i PeopleTools Big6

Samarbejde og teamwork: Skab de bedste forudsætninger for succesfulde teampræstationer

Når vi arbejder i teams, er målet, at projektets slutresultat bliver bedre (eller opgaven løses hurtigere/mere effektivt/mere kreativt), end hvis kun en enkelt arbejdede med selvsamme opgave. Samarbejdsprofilen er et profilværktøj, der understøtter en gruppe i at opnå fælles resultater ved at give gruppen et fælles sprog omkring gruppens styrker og udviklingspotentialer.

Vores udgangspunkt er, at teamets medlemmer skal forstå både sig selv og de andre. Samarbejdsprofilen hjælper gruppen med at sætte ord på, hvorfor én vælger at arbejde på en bestemt måde, mens andre foretrækker en anden arbejdsmetode, samt hvilken betydning denne forskel har for samarbejdet og effektiviteten. Derudover giver Samarbejdsprofilen et godt indblik i, hvad der skal til, for at samarbejdes optimeres.

Via konstruktiv dialog og praktisk anvendelse af denne viden skabes et fundament for at øge gruppens trivsel, effektivitet og relationer. Når man har et fælles sprog og forståelsesramme, er det med til at øge bevidstheden omkring kommunikation mellem medlemmerne og den enkeltes rolle i teamet.

 

PeopleTools Fundamental6's anvendelsesområder og udbytte

PeopleTools Fundamental6-profilen har mange anvendelsesområder og ikke udelukkende til at styrke en eksisterende gruppes samarbejde. Profilværktøjet kan anvendes ved sammensætning af velfungerende teams, opstart af nye samarbejder i projekter og teams, udvikling af eksisterende grupper eller forebyggende i forbindelse med store forandringer, som kan påvirke relationerne i gruppen.

Samtidig kan profilværktøjer anvendes på teams på alle organisatoriske niveauer, også helt små grupper med 2 eller 3 medlemmer.

Det enkelte medlem i gruppen får viden og indsigt om sig selv og kan herefter bedre tage ansvar for egne handlinger til glæde og gavn for gruppens trivsel og effektivitet: “Hvad kan jeg gøre for at gøre teamet bedre?”.

Derudover kan PeopleTools Fundamental6-profilen anvendes i forbindelse med rekruttering. Gruppens fællesprofil kan anvendes som udgangspunkt til at afgøre, hvilke personfaktorer og kompetencer, gruppen har behov for at få styrket.

Forslag til anvendelse af PeopleTools Fundamental6 

 • Sammensætning af teams
 • Teamudvikling, optimering af teamsamarbejde og forbedring af teamperformance
 • Konflikthåndtering og konfliktløsning, hvis en konflikt er gået i hårdknude
 • Styrke kommunikation og samarbejde
 • Fastlægge personlige kompetencer i et team
 • Hvordan sammensætter man et velfungerende team
 • Håndtere og arbejde med de udfordringer, der typisk opstår, når teammedlemmerne er forskellige
 • Skaber klarhed over egne ressourcer, og hvorledes de bedst kan bringes til anvendelse i teamet
 • Skabe mere indsigt i og forståelse for, hvad de enkelte medlemmer i teamet bidrager med og motiveres af
HedeDanmark

Se hvordan Profilen har hjulpet HedeDanmark til et bedre samarbejde

Kan det betale sig at anvende teamprofiler?

I betragtning af, at forskellen mellem de resultater, der nås i en velfungerende gruppe i forhold til en mindre velfungerende, let kan overstige 25% eller 50%, er det uden forbehold berettiget at anvende 2-5 % af en gruppes arbejdstid til samarbejdstræning, svarende til 4-10 dage/år. I mange tilfælde kan mindre dog gøre det, f.eks. tre dages træning ved gruppens etablering og 1–2 dages træning pr. år derefter.

Læs hvordan Profilen har hjulpet HedeDanmark til et bedre samarbejde 

Er du klar til certificering?

For at anvende Samarbejdsprofilen skal du være certificeret i PeopleTools’ Profilværktøjer. Med én certificering får du adgang til alle PeopleTools’ Profilværktøjer.

Vi afholder løbende certificeringer i både Jylland og Sjælland, hvor vi klæder dig godt på til at bruge profilen i praksis. 

Oplev værdien af vores værktøjer

Skal vi hjælpe din virksomhed igang?