Kognitive test

Kognitiv

Kognitive test – når du ønsker en præcis indikation af evnen til at præstere, løse komplekse problemstillinger og indlære information

De er efterhånden en normal del af enhver rekrutteringsproces: intelligenstest, logisk test, færdighedstest, evnetest osv. Ja, kært barn har mange navne. Men uanset hvad de bliver kaldt, er der en god grund til, at kognitive tests er og bør være en del af en rekrutteringsproces.

Når der skal ansættes en ny medarbejder, skal kandidaten både matche personligt og fagligt for at få størst mulig succes i jobbet og opnå de bedste resultater. Dette bakkes op af forskning, hvor studier har vist en stærk sammenhæng mellem intelligens, kognitive evner og evnen til at præstere i et job. Med kognitive tests er det muligt at få en præcis indikation af, hvor hurtigt og præcist en person kan lære og løse nye opgaver uden forhåndsviden.

Har du spørgsmål, eller er du interesseret i at høre mere om, hvordan du kan bruge vores kognitive test, er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

PeopleTools Cognitive

Når du skal afdække en testpersons potentiale for at præstere i en stilling eller i forhold til en specifik opgave, evne til at absorbere og opfange information, samt tilpasse sig skiftende betingelser og krav, løse problemer og behandle kompleks information.


Hvad betyder kognition og intelligens?

Da psykologien Charles Spearman opdagede, at personer, der klarer sig godt i én type kognitiv opgave også gør det dog i alle andre, foreslog han, at hjernen har en generel kognitiv evne: g-faktoren. Denne g-faktor svarer til, hvad man almindeligvis forstår ved intelligens. G-faktoren kan betragtes som hjernens arbejdslager. Når man læser en tekst, bliver den i et vist omfang oplagret i hjernen. G-faktoren (intelligensen) siger noget om, hvor hurtigt teksten opfattes, hvor godt sammenhængen forstås, i hvilket omfang den kan omsættes i sammenhæng med anden viden, og hvor hurtigt den bliver glemt.

Kognition betyder, at man arbejder med og måler på menneskets mentale evner og erkendelsesprocesser, såsom opfattelse, tænkning og erfaring. Vores kognitive evner handler således om, hvor hurtigt og præcist man behandler informationer i forskellige former, eksempelvis verbalt, abstrakt eller numerisk form. Derudover omfatter vores kognitive evner også hastigheden af informationsbehandling. Dette hastighedsbegreb drejer sig om, hvor hurtigt man bevæger sig fra at opfatte og tilegne sig viden, til at fastholde den, organisere den og anvende den i forskellige situationer. Dette kan f.eks. bruges til at vurdere, hvor godt en kandidat kan tilpasse sig skiftende betingelser og krav.


Hvorfor bruge kognitive tests?

Tests, der måler på intelligens og kognitive evner, er ifølge forskning blandt de bedste og mest sikre metoder til at forudsige succes i jobmæssig sammenhæng. PeopleTools’  kognitive testværktøj, PeopleTools Cognitive, kan give dig et præcist svar på en kandidats evne til at indlære information hurtigt, præstere og løse komplekse problemstillinger.

Samtidig giver kombinationen af en Personprofil og en kognitiv test det mest præcise billede af en kandidats samlede potentiale og dermed også, om der er et match både personligt og fagligt.

Kontakt os for at høre mere

Oplev værdien af vores værktøjer

Skal vi hjælpe din virksomhed igang?